Publikováno: 17.03.2022

Lidé se mohou zapojit do proměny sadu Dr. Milady Horákové

Jak lidé vnímají sad Dr. Milady Horákové v současnosti a jak by si představovali jeho fungování v budoucnu? Své názory mohou vyjádřit na setkání se zástupci města a městského obvodu, které se uskuteční 24. března. Do konce měsíce budou mít také možnost vyplnit na toto téma online dotazník, nebo se zapojit do průzkumu, který bude probíhat přímo v parku. Zmíněné aktivity připravuje Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA), výstupy použije k přípravě soutěže o návrh proměny tohoto veřejného prostranství.

Poskytuje park dostatek možností k trávení volného času? Vedou chodníky logicky a v trasách, kterými lidé procházejí? Cítí se v parku bezpečně? Odpovědi na tyto i další otázky mohou občané sdělit v průběhu března odborníkům z ateliéru MAPPA, kteří připravují soutěž o návrh na budoucí revitalizaci parku.

Pro ty, kteří se chtějí k plánům na proměnu parku vyjádřit osobně, je připraveno setkání se zástupci města a městského obvodu. To se uskuteční ve čtvrtek 24. března od 17 hodin v kavárně SKELET KAFE na adrese 28. října 111. Na setkání zazní informace o záměrech města v této lokalitě a bude také prostor pro dotazy, hlavním cílem je však vyslechnout a zaznamenat názory, dojmy a přání účastníků.

Své podněty mohou občané sdělit také prostřednictvím online dotazníku, který je možné vyplňovat do 31. března na adrese https://bit.ly/sadhorakove. Vyplnit ho bude možné i v parku samotném, kde se budou pracovníci ateliéru MAPPA v posledním březnovém týdnu ptát přímo procházejících.

Sad Dr. Milady Horákové se rozprostírá nedaleko centra Ostravy a v jeho okolí se nachází řada institucí, které veřejnost často využívá či navštěvuje – nákupní centrum, městská nemocnice, dům kultury, kino či divadlo.  Další budovy zde brzy vyrostou. Město připravuje stavbu koncertního sálu, očekávaná je vědecká knihovna či parkovací dům v blízkosti krajského úřadu. Park proto může v budoucnu využívat velké množství lidí a je potřeba věnovat péči jeho proměně v kvalitní veřejný prostor, který bude lákat k návštěvě nebo průchodu na trase městem.

„Park je velmi zajímavým místem, a to jak z pohledu historie, tak díky své poloze ve městě. V tuto chvíli je však jeho stav nevyhovující a park nenabízí mnoho důvodů, proč by se v něm měli lidé více zdržovat.  Prostřednictvím ateliéru MAPPA a ve spolupráci s městským obvodem nyní připravujeme soutěž, která by měla ukázat, jaké změny prostor potřebuje, aby se stal lákavějším a zároveň navázal na strategické projekty města. Naším cílem je připravit plán postupné, ale komplexní revitalizace, která osloví místní i návštěvníky Ostravy,” uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

„Soutěž o návrh je v případě takto významného veřejného prostranství vhodný způsob, jak dosáhnout co nejlepšího výsledku. Do zadání soutěže uvedeme ty nejpodstatnější informace o území a jasné požadavky, které mají soutěžní návrhy splnit. Aby bylo zadání vytvořeno co nejlépe, je kromě odborných podkladů důležitý také dialog se zástupci organizací, které v okolí sídlí a s veřejností, která parkem prochází či v něm tráví čas,“ uvedl městský architekt a ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil.

Soutěž bude vyhlášena v polovině roku, její výsledek budeme znát ještě letos.

Další příspěvky