Publikováno: 29.03.2019

Ostrava hledá ředitele městského ateliéru MAPPA

Město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Městského ateliéru prostorového plánování a architektury MAPPA.

Ředitel/ka bude koordinovat a řídit organizaci, bude zodpovědný za její personální obsazení a prezentaci výsledků činnosti ateliéru. Jeho úkolem bude komunikace s veřejností, účast na veřejných debatách a městu také poskytne svůj odborný pohled na jeho rozvoj. Předpokládaný nástup nového šéfa ateliéru MAPPA je srpen 2019.

Výhodou uchazečů bude vzdělání v oboru architektura a urbanismus nebo podobném, zkušenosti se strategickým a komunitním plánováním, orientace v soudobých trendech plánování města a kvalitě veřejného prostoru, přehled o aktuálním vývoji urbanismu a architektury.

K přednostem kandidáta/ky bude patřit schopnost jednat s různorodými osobnostmi, tvorba konstruktivní atmosféry a diplomatické vystupování. Přihlášky do výběrového řízení je nutné doručit do 14. června 2019 do 13 hodin osobně nebo poštou na podatelnu Magistrátu města Ostravy.

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Výběrové řízení na ředitele/ku bude dvoukolové. V prvním kole uchazeči předloží přihlášku s požadovanými přílohami, ve druhém budou vyzváni k prezentaci vlastní vize fungování městského ateliéru MAPPA a jeho významu v plánování Ostravy před výběrovou komisí. Komise rozhodne o vítězi nejpozději v červenci.

MAPPA začne fungovat již letos v létě. Příspěvková organizace bude zřízena k 1. červenci 2019 a do plného provozu přejde v roce 2020. Na její chod bude v roce 2019 vyčleněna částka 10 milionů korun, v následujícím roce to bude 20 milionů. Bude navazovat na stávající činnosti některých odborů magistrátu města, především Útvaru hlavního architekta a strategického rozvoje.  Časem se městský ateliér rozroste o tým expertů na architekturu, krajinářskou architekturu, urbanismus, dopravní inženýrství, analýzu dat, apod. Do roku 2020 se předpokládá, že bude ateliér zaměstnávat 15členný tým.
Organizace bude pracovat na kultivaci veřejného prostoru a zeleně v Ostravě, připravovat odborné podklady v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje města, organizovat architektonické a urbanistické soutěže, posilovat partnerství a spolupráci s vysokými školami, odborníky a veřejností, komunikovat s nimi připravované projekty v Ostravě a také zapojovat veřejnost do plánování a rozhodování při tvorbě města.

Další příspěvky