Publikováno: 14.03.2019

„Městský ateliér“ bude usilovat o zvýšení kvality veřejného prostoru a architektury v Ostravě

V Ostravě vznikne už v červenci Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA). Absence organizace tohoto typu je označována jako nedostatek z hlediska koncepce rozvoje města, což je jedním z důvodů, které brání vnímat Ostravu jako město s kvalitním veřejným prostorem a architekturou. Podobné instituce existují například v Praze (IPR Praha) nebo v Brně (KAM Brno).  A nyní k nim přibyde MAPPA Ostrava.

Hlavním cílem ateliéru MAPPA bude koncepční přístup v oblasti moderního urbanismu, zvyšování kvality veřejného prostoru a architektury. Novou organizaci povede ředitel – městský architekt Ostravy s týmem expertů na architekturu, krajinářskou architekturu, urbanismus, dopravní inženýrství, analýzu dat apod. Předpokládá se, že do roku 2020 bude MAPPA zaměstnávat přibližně 15členný tým. Organizace bude pracovat na kultivaci veřejného prostoru a zeleně v Ostravě, připravovat odborné podklady v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje města, organizovat architektonické a urbanistické soutěže, posilovat partnerství a spolupráci s vysokými školami, odborníky a veřejností, komunikovat s nimi připravované projekty v Ostravě a také zapojovat veřejnost do plánování a rozhodování při tvorbě města.

MAPPA naváže na aktivity, ke kterým se Ostrava zavázala ve Strategickém plánu fajnOVA (v rámci strategického cíle č. 6 Kultivovat prostředí pro život všech generací) – posílit agendu a kompetence města v oblasti moderního urbanismu a architektury. Vznik této organizace je tak naplněním vlajkového projektu ze Strategického a Akčního plánu rozvoje města pod názvem Vznik platformy pro koncepční městské plánování a moderní architektonický a urbanistický rozvoj města.

Výběrové řízení na pozici městského architekta – ředitele bude vypsáno ještě v březnu letošního roku. Pro zajištění činnosti organizace v roce 2019 bude vyčleněn z rozpočtu města příspěvek na činnost ve výši 10 milionů korun, od roku 2020 se očekává rozpočet organizace ve výši 20 milionů korun ročně. Organizačně MAPPA bude spadat pod odbor strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy. Sídlo městského ateliéru bude v historickém centru Ostravy a s hledáním konkrétních prostor městu pomáhá Kancelář Refill, která je iniciátorem a zprostředkovatelem dočasného užívání opuštěných prostor v Ostravě.

 

Další příspěvky