Aktualizováno 19.11.2020

Landscape festival OSTRAVA 2019

2018
Záměr
Příprava
2019
Realizace
2019
Dokončeno

V Ostravě se konal čtyřměsíční festival zabývající se krajinou, uměním a veřejným prostorem. Festival každoročně organizuje pražská galerie Jaroslava Fragnera ve spolupráci s K2N LANDSCAPE.  Formou architektonických intervencí a uměleckých instalací, výstav, happeningů a odborného programu se festival snaží zdůraznit význam veřejného prostoru a zeleně pro město. Vyhledává degradované a diskutabilní plochy, které mají potenciál stát se novými centry kulturního a společenského života. Tato místa se pak snaží oživit, kultivovat a nastínit jejich budoucí možný rozvoj. Festival byl zahájen 30. června v amfiteátru za Domem kultury města Ostravy popovým koncertem kapely Portless.

Ostravský 7. ročník Landscape festivalu byl svým způsobem unikátní, obracel svou pozornost k industriální pohornické krajině. Záměrem bylo propojit historické centrum Ostravy s Dolní oblastí Vítkovice a Mariánskými Horami. Festival tak reagoval na některá problematická místa ve městě, která stojí za to kultivovat, dotvořit a najít pro ně nová řešení. Na jeho trase postupně vznikalo 30 site specific instalací, jejichž autory byli nejen uznávaní čeští a regionální architekti a umělci, ale také zahraniční autoři a studenti vysokých škol.

Tři trasy z centra města do Dolní oblasti Vítkovice vedly tak, aby upozornily na aktuální bariéry a ověřily nová pěší a cyklistická propojení. Návštěvníci mohli cestou objevovat kromě tradičních turistických cílů také krásy Šalamounovy čtvrti, v českém kontextu výjimečný sochařský park v sadu Dr. Milady Horákové, okolí bývalých městských jatek, slepý most přes Ostravici a další místa.

mapa festivalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě architektonicky zdařilých intervencí a uměleckých děl mohli návštěvníci shlédnout také několik výstav k tématu veřejného prostoru. Součástí byla již tradičně také řada workshopů a odborných happeningů.

Program festivalu najdete na stránkách www.landscape-festival.cz.