Publikováno: 24.10.2019

Ohlédnutí za festivalem Landscape Ostrava 2019 a jeho doprovodným programem

V Ostravě se letos od května do října konal poprvé festival zabývající se krajinou a veřejným prostorem Landscape Ostrava 2019. Po šesti úspěšných ročnících v Praze, Plzni a Opavě zavítal také k nám do Ostravy. Návštěvníci i obyvatelé tak měli možnost navštívit přes 30 uměleckých instalací na téměř 9 km dlouhé trase od Dolní oblasti Vítkovice směrem k obvodu Mariánské Hory, až do historického centra města. Záměrně byly objekty ve veřejném prostoru rozmístěny na méně navštěvovaných místech s cílem na ně upozornit a přemýšlet o jejich budoucím využití. Festival se mimo jiné zabýval také prostupností jednotlivých lokalit a případnými bariérami pro pěší i cyklisty.

Několik dočasných intervencí v Ostravě zůstane i po skončení letošního ročníku. Jedná se například o jantarovou stezku od Patrika Hábla, barevný průchod k Nové Karolině a sochu NE-STABIL v parku u Domu umění. Zůstane také připomínka někdejšího krematoria v sadu Dr. Milady Horákové. Na stejném místě v Městské nemocnici Ostrava zůstane Velká zeď a také Záhon z Ostravy, který je poskládán z rostlin a zeleně jednotlivých městských částí.

Na břehu řeky Ostravice zůstanou zachovány také dvě zdařilé instalace, a to dřevěný Krasohled u soutoku Ostravice a Lučiny a instalace Kolos of Ostrava u nedaleké cyklostezky.

Mapa trasy a informace o instalacích

Kromě architektonicky zdařilých intervencí a uměleckých děl mohli návštěvníci shlédnout také několik výstav k tématu veřejného prostoru. V nákupním centru Forum Nová Karolina probíhala výstava Artscape Norway mapující nadhled v umění skandinávských zemí a také výstava Industriální topografie – architektura konverzí ČR 2005-2015 věnující se příkladům revitalizace brownfieldů u nás i v zahraničí. Stejným tématem na reálných příkladech z Německa se zabývaly také výstava Krajiny z druhé ruky v Dolní oblasti Vítkovice.

Zajímavá byla také výstava u Trojhalí Karolina vztahující se k problematice skateboardingu ve městech Landskate. Venkovní otevřená výstava Design + kilometry v blízkosti nádraží Ostrava-střed reagovala na způsob, jakým jsou design a umění uplatňovány u dopravní infrastruktury a projektů ve větším měřítku. Po celou dobu festivalu se konala také otevřená výstava na Masarykově náměstí Veřejný prostor.cz. V samém centru města byly na reklamních nosičích umístěny plakáty reflektující vývoj a řešení veřejných prostorů, tzn. náměstí, ulic a parků, ale také funkčního zapojení umění od roku 1989.

V průběhu měsíců září a října se konaly také dvě důležité akce se zastoupením odborné veřejnosti i mezinárodních hostů:

Seminář – Krajina – město veřejný prostor, 23. 9.

V zasedacím sále Nové radnice se uskutečnil za účasti zahraničních hostů mezinárodní seminář. Svými tématy reflektoval aktuální problematiku plánování městské krajiny i větších územních celků ovlivněných působením lidské činnosti.
V prvním bloku zazněla přednáška Richarda Vodičky, ředitele studia Designcité+, který popisoval příklady umění a designu v krajině. Projekt rozvoje postindustriální krajiny Karvinska (POHO2030) představil Lukáš Adámek ze společnosti MSID a.s. Na krajinné měřítko navázala Beata Vinklárková, která se od roku 2011 věnuje hodnocení a plánování v krajině Moravskoslezského kraje. Ve své prezentaci zúročila zkušenosti s analýzou a hodnocením krajiny v kontextu Evropské úmluvy o krajině, plánování v krajině a popsala i procesy prosazování zájmů jednotlivých zájmových skupin na regionální úrovni.

Na úvod odpoledního bloku byly představeny projekty Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Štěpánem Špoulou, krajinářským architektem z týmu nově vzniklé Kanceláře veřejného prostoru. Následovaly zahraniční příspěvky. Lichtenštejnsko zastupoval Robert Mair, který na své inspirativní přednášce představil koncept low-tech architektury. Krajinářská architektka z Islandu Heida Adalsteinsdottir svou prezentací nastínila řízení projektů pro místní plány geotermálních zdrojů a infrastruktury specifické islandské krajiny. Poslední příspěvek se zabýval hospodařením s dešťovou vodou. Koncept modro-zelené infrastruktury představil Martin Vysoký, který je krajinářským architektem pracujícím ve Švédsku.

Prezentace Landscape festival
Prezentace Edge Ostrava
Prezentace Ostrava – Hengill Geothermal Landscape
Prezentace Mair Ostrava

Mezinárodní konference URBANSCAPES 2019, 9. – 10. 10.

Vrcholem a zakončením celého festivalu byla dvoudenní konference Urbanscapes 2019, kterou pořádala Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) spolu s Českou asociací pro krajinářskou architekturu (ČAKA). Konference s podnázvem Industriální městské krajiny 2019 se odehrála v malém sále Gongu v Dolní oblasti Vítkovic. Během konference vystoupilo přes 40 přednášejících z České republiky a také inspirativní hosté z Rakouska, Německa, Švédska, Velké Británie, Polska i USA. Nejvýraznějšími osobnostmi v oboru krajinářské architektury byli Zac Tudor z Sheffieldu, Walter Hood z Kalifornie a Herbert Dreiseitl z Německa, kteří působí po celém světě. Jednotlivé bloky přednášek byly zakončeny panelovou diskusí, která se často věnovala tématu plánování města Ostravy, post-industriálním městům, ale také změnou klimatu, oboru krajinářská architektura a obecně možnostem omezení negativních vlivů člověka na životní prostředí. Během odpoledne proběhla také odborná debata se zástupci jednotlivých měst.

Před multifunkční halou Gong také vznikla malá dočasná instalace z podzimních dřevin, která po dobu konání konference ozdobila veřejný prostor v jinak industriální krajině Dolní oblasti Vítkovice.

Závěr konference přinesl pozitivní ohlasy a snad i nové inspirace pro plánování veřejného prostoru strategického rozvoje nejen v Ostravě, ale i jiných českých městech.

Program a zahraniční hosté konference

Další příspěvky