Publikováno: 17.02.2021

Počet projektů pro rodiny s podporou města neustále roste

Šestadvacet prorodinných projektů bude letos finančně podpořeno městem Ostrava. Je to zatím nejvíce za dobu existence dotační podpory v oblasti rodinné politiky. Mezi žadatele město rozdělí 900 tisíc korun. Dotace půjdou na celoroční systematickou činnost mateřských, rodinných a komunitních center a prorodinných spolků, na uspořádání jednorázových akcí a na aktivity k posílení mezigeneračního soužití v režii spolků fungujících na území města.

„Potřebnost a důležitost aktivit a akcí podporujících fungování rodin a komunit jsou nezpochybnitelné. Nejen, že rodinám pomáhají zlepšovat vzájemné vztahy a smysluplně trávit společný čas, ale také například rozvíjejí komunitní život nebo hrají důležitou roli při slaďování práce a života v rodině. Napomáhají předcházet sociální izolaci a frustraci rodičů na mateřské či rodičovské dovolené, posilují bezpečné prostředí zejména pro děti, přispívají k upevnění rodičovských rolí a kompetencí a častokrát nabízí i pomocnou ruku při zvládání napjatých životních situací. Jsme proto rádi, že se letos do těchto aktivit zapojil rekordní počet spolků. Sice jsme nemohli plně vyhovět všem jejich požadavkům, ale aspoň zčásti přispějeme všem žadatelům; symbolicky, jako motivaci do budoucna, i několika novým projektům,“ řekl resortní náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Podpořené projekty a akce

akce zažít ostravu jinakOproti roku 2020 došlo k významnému nárůstu počtu žadatelů i podaných projektů ze 17 na 26.  Celkem žádali o více jak 3 miliony korun. K dispozici v rozpočtu je 900 tisíc korun, což je o 10 procent méně než loni. Kvůli snížení daňových příjmů města v důsledku oslabení ekonomiky následkem epidemie covidu-19 bylo nutné snížit částky pro všechny dotační tituly města. Snahou města bylo poskytnout podporu, byť v omezeném rozsahu, co největšímu počtu subjektů a motivovat je tak k rozvíjení jejich smysluplné činnosti.

Podpořené projekty se zaměřují na vzájemné setkávání rodičů s dětmi, společné mezigenerační aktivity a sdílení, mezigenerační dialog a propojení generací. Mezi akcemi jsou například společné víkendové pobyty s prarodiči, návštěvy studentů v domovech pro seniory, dopisy pro seniory v domovech s pečovatelskou službou, ale také poradenství, semináře, vzdělávací a podpůrné aktivity.

Jednou z tradičních a oblíbených akcí je výtvarná soutěž pro děti Moje rodina, kterou pořádá spolek Balónek. Zapojit se do ní mohou školy z celé Ostravy. Většina z nich pořádá nejprve svá třídní, případně školní kola, vítězné práce pak putují do Balónku, jehož porota vybere tři nejlepší v každé ze čtyř věkových kategorií. Internetovým hlasováním pak další úspěšné práce ocení veřejnost. Loni sice události spojené s epidemií nemoci covid-19 soutěž omezily, do hlasování se přesto zapojilo bezmála dva tisíce lidí. Výtvarné práce dětí pak byly vystaveny ve vestibulu Nové radnice a v ostravském mléčném baru Naproti. Obdobnou prezentaci plánují organizátoři také letos.

Děti, které se zapojí, soutěž motivuje, aby přemýšlely o tom, co pro ně rodina znamená, že jsou to ti nejbližší lidé, a také místo, kde bydlí a kde se cítí v bezpečí. Když jejich práce posuzujeme, nehodnotíme jen dobře zvládnutou výtvarnou techniku, ale také myšlenku, příběh. A podle výsledků hlasování k tomu stejně přistupuje i veřejnost. Považujeme za důležité, že i hlasující, případně návštěvníci našich výstav jsou konfrontováni s dětským pohledem na rodinu a její význam,“ řekl člen spolku a spoluorganizátor soutěže Martin Musil.

Akční plán

logo projekt fajna rodinaDotační politika prorodinných aktivit je součástí celkové koncepce rodinné politiky města, kterou město aktivně naplňuje od roku 2019. Pro letošní rok Ostrava schválila akční plán jednotlivých aktivit, jejichž prostřednictvím chce působit na formování prorodinného klimatu ve městě a přispět k zastavení odlivu obyvatel.  Ostrava chce být „Městem přátelským rodinám“, proto se ještě více zaměří na další odstraňování bariér pro lepší pohyb maminek s dětmi, starších občanů či lidí s hendikepem, na zajištění bezpečnějšího pohybu po městských komunikacích či zkvalitnění veřejného prostoru včetně budování potřebného zázemí na místech, které rodiny vyhledávají. Nadále se bude rozvíjet také projekt„Místa přátelská rodině“, který napříč Ostravou mapuje veřejné prostory vstřícné k rodinám s dětmi, ať už jde o restaurace, kavárny, rodinná centra i různé instituce.

Rodinná politika města Ostravy chce pomoci zvrátit nepříznivý demografický vývoj, ať už jde o stárnutí populace nebo o stěhování mladých, ekonomicky aktivních lidí. Snaží se vytvořit podmínky, které budou zejména pro mladé rodiny signálem, že město o ně stojí a uvědomuje si jejich nenahraditelnou roli. Cílí na běžné rodiny, které zdánlivě nic nepotřebují. Právě ty staví společnost, formují novou generaci, tvoří zázemí a zaslouží si pozornost, podporu, respekt a ocenění.

Více o projektech rodinné politiky na www.fajnarodina.cz.

Další příspěvky