Publikováno: 06.01.2022

Ostrava hledá zpracovatele urbanistického řešení okolí Hlavního nádraží

Město Ostrava vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracovatele urbanistického návrhu okolí Hlavního nádraží Ostrava. Komise bude vybírat odborný tým složený z architektů a dopravních specialistů, a to na základě multikriteriálního hodnocení – kvality navrženého řešení, kvalifikace osob a nabídkové ceny. Nabídky lze podávat do 31. ledna 2022.

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města, jeho aktuální využití a vzhled však neodpovídají současným potřebám ani očekáváním cestujícím, je proto dlouhodobě centrem pozornosti. Město Ostrava v minulosti pracovalo s několika variantami řešení přednádraží, poslední z nich předpokládalo umístění muzea dopravy v předprostoru nádraží a vymístění tramvajové smyčky, právě vymístění tramvajové smyčky se však v rámci projektové přípravy potvrdilo jako ekonomicky i provozně neopodstatněné a město je proto nuceno přistoupit k jiné variantě.

Znalí historie budou vědět, že řešení Hlavního nádraží je tak trochu evergreen, nicméně to, na co jednotlivé návrhy a jejich zpracovatelé vždy narazili, bylo řešení tramvajové dopravy v území, bezbariérovost a smysluplné přestupní vazby. Pro současné zadání jsme využili veškeré získané zkušenosti a informace s cílem zajistit jeho realizovatelnost. Zaměřujeme se však také na vazbu s projekty SŽ a zakázku jsme dle návrhu Městského ateliéru prostorového plánování a architektury koncipovali tak, aby hlavním kritériem pro výběr zhotovitele byl profesní přístup uchazečů a cílíme tak na vysokou kvalitu řešení,“ řekla investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Zákres řešeného území – MAPPA Ostrava

Cílem připravovaného projektu je tedy pojetí Hlavního nádraží jako jednoho z hlavních přestupních terminálů města s moderním a atraktivním veřejným prostorem. Podklady obsahují komplexní informace o území, nadále se počítá s prostorem pro případné budoucí muzeum dopravy. Projekt nutně naváže na připravovanou rekonstrukci železničního uzlu Ostrava, kde je investorem Správa železnic. Ten zahrnuje mimo jiné kompletní rekonstrukci kolejiště a přístupu k nástupištím. Uvedená akce reaguje na přípravu výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy, kdy Hlavní nádraží bude jednou z klíčových zastávek. Město se po sérii jednání s představiteli Správy železnic dohodlo na variantě přístupu k nástupištím podchodem, které představují nejefektivnější propojení vlakových nástupišť, nástupišť pro MHD a plánovaného podzemního parkoviště. V tomto kontextu je potřeba zrekonstruovat i přednádraží, včetně dominantního zastřešení, které komplexně není předmětem stavby Správy železnic. Součástí řešení budou také pěší a cyklistické vazby na okolí.

„Pro tento složitý úkol potřebujeme zkušený projekční tým vedený architektem urbanistou. Zároveň je nutné, aby návrh vznikal v intenzivní spolupráci se všemi důležitými aktéry v území. V daném časovém kontextu jsme se tedy dle předchozích zkušeností rozhodli pro tento model a věříme, že hodnocení na základě profesního přístupu zaujme renomované kolegy architekty, urbanisty nebo dopravní inženýry,“ doplňuje architekt Ondřej Vysloužil, ředitel MAPPA.

Bližší informace o veřejné zakázce jsou k dispozici na profilu zadavatele ZDE i webových stránkách MAPPA.

Nabídky mohou zájemci podat do 10 hodin dne 31. ledna 2022. Návrhy bude hodnotit radou jmenována komise a část kvality navrženého postupu pak odborná pracovní skupin ve složení: Ing. arch. Ondřej Chybík, akad. arch. Vít Máslo, Ing. Martin Chovanec a
Ing. arch. Ondřej Vysloužil.

Rada o výběru dodavatele rozhodne v únoru, současně bude také uzavřena smlouva a její plnění začne pravděpodobně v březnu 2022.

Další příspěvky