Aktualizováno 24.5.2022

Přestupní uzel Hlavní nádraží – rekonstrukce budovy vlakového nádraží (SŽ), kolejové trati do Svinova (SŽ) a rekonstrukce tramvajové smyčky

Strategický projekt

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města, jeho aktuální využití a vzhled však neodpovídají současným potřebám ani očekáváním cestujícím, je proto dlouhodobě centrem pozornosti. Město Ostrava v minulosti pracovalo s několika variantami řešení přednádraží, poslední z nich předpokládalo umístění muzea dopravy v předprostoru nádraží a vymístění tramvajové smyčky, právě vymístění tramvajové smyčky se však v rámci projektové přípravy potvrdilo jako ekonomicky i provozně neopodstatněné a město je proto nuceno přistoupit k jiné variantě.

Projekt zahrnuje rekonstrukci budovy vlakového nádraží (SŽDC), generální rekonstrukci nástupišť a tubusů Hlavního nádraží v Ostravě, úpravu a rekonstrukci tramvajové smyčky vedoucí k dosažení úplné bezbariérovosti a estetizaci veřejného prostoru. Realizována bude úprava smyčky ve stávající poloze za účelem bezbariérovosti a úprava celkového veřejného prostoru nádraží ve vazbě na rekonstrukci SŽDC.

Projekt naváže na připravovanou rekonstrukci železničního uzlu Ostrava, kde je investorem Správa železnic. Ten zahrnuje mimo jiné kompletní rekonstrukci kolejiště a přístupu k nástupištím. Uvedená akce reaguje na přípravu výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy, kdy Hlavní nádraží bude jednou z klíčových zastávek. Dohodnuta byla varianta přístupu k nástupištím podchodem, které představují nejefektivnější propojení vlakových nástupišť, nástupišť pro MHD a plánovaného podzemního parkoviště. Proto je potřeba zrekonstruovat i přednádraží, včetně dominantního zastřešení, které komplexně není předmětem stavby Správy železnic. Součástí řešení budou také pěší a cyklistické vazby na okolí.

Aktuálně probíhá výběr zhotovitele studie a investičního záměru na předprostor nádraží.