Přeskočit na obsah
Cílem připravovaného projektu je moderní pojetí Hlavního nádraží Ostrava jako jednoho z hlavních přestupních terminálů města s moderním a atraktivním veřejným prostorem.

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města. Jeho aktuální využití a vzhled však neodpovídají současným potřebám ani očekáváním cestujícím, je proto dlouhodobě centrem pozornosti. Město Ostrava v minulosti pracovalo s několika variantami řešení přednádraží, poslední z nich předpokládalo umístění muzea dopravy v předprostoru nádraží a vymístění tramvajové smyčky, právě vymístění tramvajové smyčky se však v rámci projektové přípravy potvrdilo jako ekonomicky i provozně neopodstatněné a město je proto nuceno přistoupit k jiné variantě.

Projekt zahrnuje rekonstrukci budovy vlakového nádraží (SŽDC), generální rekonstrukci nástupišť a tubusů Hlavního nádraží v Ostravě, úpravu a rekonstrukci tramvajové smyčky vedoucí k dosažení úplné bezbariérovosti a estetizaci veřejného prostoru. Realizována bude úprava smyčky ve stávající poloze za účelem bezbariérovosti a úprava celkového veřejného prostoru nádraží ve vazbě na rekonstrukci SŽDC.

Investorem projektu je Správa železnic a zahrnuje nejen rekonstrukci železničního uzlu Ostrava, a zejména v rámci stanice Hlavní nádraží kompletní rekonstrukci kolejiště a přístupu k nástupištím. Uvedená akce reaguje na přípravu výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy, kdy Hlavní nádraží Ostrava bude jednou z klíčových zastávek.

video
play-sharp-fill

Pro navazující městský prostor je klíčová změna na přístupu k nástupištím podchodem, které představují nejefektivnější propojení vlakových nástupišť, nástupišť pro MHD a plánovaného podzemního parkoviště. Navazující estetizace přednádraží, včetně dominantního zastřešení, řešení pěších a cyklistických, dopravních pro osobní i městskou dopravu a vazeb na okolí je předmětem řešení SMO. Více zde.

 

 

 

Umístění projektu

Seznam projektů

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Správa železnic
  • Dopravní podnik Ostrava

Garanti

  • Jan Dohnal náměstek primátora pro oblast dopravy

    Kontaktujte nás    zpracováním osobních údajů