Publikováno: 14.10.2019

Kvalitní venkovní reklama ze všech úhlů

Město Ostrava vydává manuál, který ukazuje, jak správně pracovat s venkovní reklamou. Rada města 1. října schválila nové Nařízení o regulaci reklamního smogu, které začne platit od 1. ledna 2020.

„Chceme, aby reklama ve městě byla čitelná, přehledná, vkusná, estetická a tím pádem také efektivní. Chci připomenout, že naším cílem není omezovat živnostníky, ale estetizovat veřejný prostor a mít hezčí Ostravu. Naše předchozí diskuze o architektuře i úloze veřejného prostoru přinesly své ovoce, a zlepšit stav venkovní reklamy je jen dalším krokem na naší cestě za kvalitnějším veřejným prostorem. Jsme si vědomi, že i město, obvody nebo naše organizace používaly reklamu, která není v souladu s nově nastavenými pravidly. Proto s jejich naplňováním začneme u sebe,“ říká náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová, která má ve svém resortu Útvar hlavního architekta a stavebního řádu.

Záměrem tedy není reklamu zakázat, protože ta je běžnou součástí života, ale zlepšit stav venkovní reklamy a tím i kultivovat veřejný prostor. Zásady jsou určeny pro majitele provozoven a podnikatele, kteří označují své provozovny nebo umísťují na budovy, do výloh či na venkovní prostranství reklamy, ale platí také pro kulturní instituce a jednotlivé městské obvody. Na základě nařízení rady vydalo město Manuál umísťování reklamy města Ostravy a připravuje komunikační kampaň s názvem: OSTRAVA 360° – Kvalitní venkovní reklama ze všech úhlů.

Jak na reklamu v Ostravě?

Manuál je aktuálně distribuován do datových schránek všem podnikatelům a majitelům provozoven a městským obvodům. V případě potřeby se mohou podnikatelé i veřejnost obracet na město se svými dotazy hned několika způsoby.

A jak je to v jiných městech?

Vizuální smog, neboli velmi zjednodušeně, přemíra venkovní reklamy působí na obyvatele měst podvědomě. Mnoho lidí si většinou řekne, že je toto téma vlastně zcela míjí, protože reklamu v ulicích nesledují a nezajímá je. Tito lidé si však neuvědomují, že prostředí, ve kterém žijeme, je pro úroveň našeho života naprosto určující. A v tomto případě platí pravidlo čeho je moc toho je příliš. Veřejný prostor by měl sloužit lidem. K tomu abychom se v Ostravě cítili komfortně, mohli odpočívat, posedět s přáteli na zahrádce, věnovat se dětem atd. potřebujeme mimo jiné také „příjemné“ vizuální vjemy okolo nás. Brno a Praha venkovní reklamu již částečně usměrňují. Městská část Brno – střed má Manuál dobré praxe a označování provozoven. V Praze existuje dokument Pravidla pro umísťování reklamy na sloupech. Ve Znojmě platí od roku 2007 pokyny pro umisťování reklamy v městské památkové rezervaci. Podobné pokyny schválili také v Lednicko-valtickém areálu a v Mikulově.

Ukázka z manuálu níže, příklady plakátovacích ploch a zařízení. Půjde to i lépe?! 

Další příspěvky