Publikováno: 19.05.2022

BLOG: Město pro lidi, nikoliv pro auta.

Město pro lidi, nikoliv pro auta, to je mantra současného moderního urbanismu, který se tak vrací k něčemu, co ještě před stoletím bylo naprosto běžné. To, že člověk v dostupné pěší vzdálenosti nalezne vše podstatné pro svůj každodenní život, již není ve městě samozřejmostí. Člověk mobilní, chodec, případně jezdec na kole, ustoupil člověku „AUTOmobilnímu“. Důraz na automobilovou dopravu je zřejmý již při navrhování pozemních komunikací, kdy prostor pro pěší a kolo je často místem, které v ulici při budování infrastruktury prostě zbyde a vzniklé řešení tomu pak často odpovídá.

Město Ostrava se v tomto snaží činit kroky, které by lidem k návratu do ulic pomohly. Některé projekty se již staly nedílnou součástí města jako například bikesharing, jiné se zde pomaličku rozkoukávají a další na svou realizaci teprve čekají – ať už v blízké nebo vzdálenější budoucnosti. Tak jako všude, je dobré se inspirovat pozitivními příklady, které již doma nebo v zahraničí fungují a často ani nejsou finančně příliš náročné. Jaké jsou například některé ze současných trendů? Je možné se jimi inspirovat i v ostravských podmínkách?

SDÍLENÁ KOLA

Sdílená kola se poprvé objevila v ráji všech kolařů – v Amsterdamu. Systém, který zde v 60. letech zavedli, spočíval v stejnobarevných kolech, které si mohl kdokoliv zdarma půjčit. Neexistoval však žádný způsob ochrany proti krádežím, proto byl odsouzen k neúspěchu. Přes systém zámků na mince na principu nákupních vozíků nebo identifikaci uživatelů přes mobilní telefon jsme se dostali až například k současnému vyhledávání kol přes GPS.

V dnešní době se využití sdílených kol pro osobní přepravu ve velkých městech stalo standardem a Ostrava není výjimkou. Tzv. bikesharing, který zde provozuje společnost Nextbike, funguje již několik let a postupně se z centra města rozšířil také do ostatních městských čtvrtí. Město jeho využití aktivně podporuje a přispívá na prvních 15 minut provozu, který tak může být pro uživatele zadarmo. 15 minut je ideální čas dojet si v obědové pauze pro něco k snědku nebo vyřídit úřední záležitosti. Na krátké vzdálenosti se tak sdílená kola stala zejména při teplém počasí pohodlnou alternativou k MHD. Důkazem obliby je, že jen v loňském roce se uskutečnilo 515 000 výpůjček, při kterých půjčující ujeli víc jak 717 000 kilometrů. Kromě počtu výpůjček se zvýšila také vzdálenost, kterou uživatelé na kole při jedné zápůjčce ujeli. Můžeme tak říct, že na sdílená kola v ulicích jsme si již zvykli a využívá je čím dál více Ostravanů zejména při cestách na kratší vzdálenost.

Kam se bude bikesharing ubírat dále? Dalším krokem bude jistě v budoucnosti větší využití elektrokol, které určitě rozšíří počet uživatelů sdílených kol, kteří by jinak dali přednost autu. Možné je také začlenění celého systému sdílených kol do systému MHD, kdy by k půjčení bylo možné využít předplacených kupónů. Tímto směrem se rozhodla jít například Praha, která po pilotním testovaní zařadila sdílená kola do svého systému městské hromadné dopravy. V rámci předplaceného kuponu tak mohou cestující využít zdarma sdílená kola až čtyřikrát denně na 15 minut.

CYKLODEPA

Využití kol nejen pro osobní dopravu, ale k přepravě nákladů, je dalším z trendů. Podle odborníků na logistiku budou v příštích letech v tzv. logistice na poslední míli dominovat udržitelné formy dopravy, jelikož města již teď omezují vjezd aut zejména do svých center. A zde je právě také velký potenciál nákladních kol. Použití elektromotoru jim dává do budoucnosti mnohem větší možnosti, než tomu bylo doteď. Ke kargo kolům se začínají přiklánět také velké přepravní společnosti, pro které je to často nejrychlejší způsob, jak v centrech velkých měst přepravit požadovanou zásilku.

V Praze již funguje cyklodepo na Florenci a na Andělu. Například během zhruba půlročního testovacího provozu depa Na Andělu kurýři rozvezli zhruba 20 tisíc zásilek, proto z

ačalo od května 2021 fungovat nastálo. Společnosti přivezou své zásilky a odtud je kurýři odvezou do historického centra. V případě nemožnosti doručení zásilek se balíčky vrací do depa, nikoliv do vzdálených skladů. Tím se snižují emise ve městě, což je jeden z primárních cílů velkých měst v budoucích letech. Rozvoz prostřednictvím kargo kol před nedávnem v Praze zprovoznila také Zásilkovna.

Provoz podobného depa pro rozvoz zásilek je plánován rovněž v Ostravě. Jednotliví dopravci byli osloveni a projekt je aktuálně ve fázi přípravy, což je pro udržitelnou dopravu ve městě dobrá zpráva.

PŮJČOVNA NÁKLADNÍCH KOL

Službou, která začala nedávno v Ostravě fungovat a která zatím nemá v celé republice ekvivalent, je prodejna a půjčovna nákladních kol. Kola byla speciálně navržena k převážení nákladu (včetně osob) různých velikostí a rozměrů. Mají mnoho podob od tradičního kola s extra ložnou plochou po tříkolky. Nákladní kola zažívají v mnohých evropských městech velký boom a rozšiřují se i do zemí, kde dříve nebyla k vidění. V České republice jsou využívána zatím jen sporadicky, vlna zájmu se ale začíná zvedat i u nás. Přesto jsou stále velmi těžce k sehnání.

Ostravská společnost Cargo Bike Daddy se tak rozhodla proniknout do dosud neprozkoumaných vod a otevřít si svou půjčovnu a prodejnu. Jediným projektem podobného typu, který předtím v ČR fungoval, byl pilotní projekt nadace Partnerství v Brně, který v roce 2021 provozoval podobnou půjčovnu financovanou z prostředků Evropské klimatické iniciativy (EUKI). Cílem testovacího provozu bylo vyhodnotit, do jaké míry je možné nahradit cesty automobilem nákladními koly, a sesbírat data o provozu a fungování veřejné půjčovny. Pilotní projekt byl úspěšný, během 5 měsíců si kolo zapůjčilo přes 120 uživatelů. Jako hlavní překážky pak hodnotili zejména nedostatečnou cykloinfrastrukturu a parkování kol.

Systém výpůjček dopravních kol v zahraničí běžně funguje například ve Vídni, kde každý, kdo se rozhodne si kargo kolo pořídit, může získat dotaci do výše 3000 euro výměnou za to, že se stane součástí nabídky sdílených kol. Neexistuje tak žádná centrální půjčovna, ale model funguje na principu komunitního půjčování nákladních kol.

Ostravská půjčovna jde jinou cestou, funguje jako místo s centrální provozovnou, kde si zájemci o zápůjčku nebo koupi kargo kola mohou vše vyzkoušet a probrat vhodnou alternativu s majiteli, kteří jsou zároveň sami nadšenci a provozovatelé nákladních kol.

Jak je vidět z předchozích řádků, kolo si v městské dopravě pomalu nachází své místo, a to nejen pro osobní přepravu, ale čím dál více také při převozu nákladu. Je zřejmé, že v souvislosti s tlakem na větší udržitelnost a snižování emisí, bude jeho role ještě stoupat. První základy byly i v Ostravě již položeny a uvidíme, kam bude další vývoj udržitelné mobility směřovat.

 

Další příspěvky