Publikováno: 19.08.2022

BLOG: Jak se žije cizincům v Ostravě?

Laleh do Ostravy přišla z Iránu se svým mužem, který tady začal pracovat na univerzitě. Během téměř osmi let života v moravskoslezské metropoli si ji oblíbila. Oceňuje, že město je na svou velikost docela klidné, má kvalitní veřejnou dopravu a hezkou přírodu. Tento stereotypy nezatížený pohled je dosti jiný, než jak vidí Ostravu třeba jinde v republice. Na druhou stranu jí chybí bohatší sociální život, protože lidé zde prý nejsou zvyklí se tak často potkávat a pořádat různé slavnosti a festivaly jako v její rodné zemi. Patrné je to hlavně o prázdninách a svátcích, kdy se město často vylidní. Obdobně Ostravu vnímá také Maria z Argentiny, která pracuje jako učitelka španělštiny a také se jí líbí zejména zdejší poklidná atmosféra a postrádá více událostí a aktivit. Obecně můžeme říct, že cizince Ostrava zaujme dostatečnou nabídkou kvalitního bydlení, mezinárodních škol a dobrou dopravní dostupností. Jako negativa často zmiňují jazykovou bariéru zejména na úřadech nebo u lékaře.

Právě pomoc s adaptací cizinců na život v Ostravě a jejich začleněním do zdejší komunity je jeden z úkolů Ostrava Expat Centra (OEC), které vzniklo v roce 2020 za podpory města. Nejedná se o žádnou novinku, inspiraci Ostrava získala ve velkých evropských městech, v České republice se průkopníkem v této oblasti stalo Brno, jež je v systému práce s cizinci v Česku nejdále.

Lidé  přicházející do Ostravy za prací tak jako manželé Lelah nebo Marii tvoří jednu velkou skupinu expatů, neboli těch, kteří nežijí ve vlastní zemi, ale v zahraničí. Další jsou pak studenti a samozřejmě rodinní příslušníci cizinců. A nesmíme zapomenout ani na ty, kteří do Ostravy zamířili se svým českým partnerem. To je příklad Garyho z Velké Británie, jenž se zde přestěhoval se svou manželkou původem z Česka. Ostrava Expat Centre mu pomohlo hlavně ve chvíli, kdy se stal nezaměstnaným, při hledání nového zaměstnání a při komunikaci s potencionálními zaměstnavateli. Nyní pracuje jako IT Manager a město si zamiloval, protože je podle něj velké tak akorát, aby se člověk cítil jeho součástí.

Cizinci, kteří by chtěli v Ostravě žít, jsou pro město důležití. I oni pomáhají řešit problém s klesajícím migračním saldem – laicky řečeno tím, že počet obyvatel Ostravy posledních 20 let klesá. Souvisí to se změnami na trhu práce, mzdovou politikou firem i se strukturou průmyslu.

Centrum nabízí služby pro ty, kteří již v Ostravě žijí, ale i pro ty, kteří se na život ve městě teprve připravují. Snaží se zahraničním podnikatelům a pracovníkům ulehčit ve všech formalitách, které řeší v souvislosti se zabydlením a prací. Přece jen je orientace v systému bez znalosti jazyka pro cizince náročná. Centrum proto spolupracuje s celou řadou partnerských organizací v oblasti právních služeb, účetnictví atd. Nesmíme zapomenout na aktivity, které cizincům pomáhají vyplnit volný čas a začlenit je do komunitního života, ať už jsou to pravidelné hudební večery (Music club), Dámský klub nebo vzdělávací a rozvojové workshopy.

„Ostrava Expat Centre mi pomohlo hlavně na počátku poznat nové lidi – ať už expaty nebo Čechy. Pro cizince je toto v počátcích těžké,“ zmiňuje Maria a potvrzuje význam centra pro život expatů, kterých před válkou na Ukrajině žilo ve městě zhruba 11 tisíc. Jedná se zpravidla o vzdělané lidi, kteří pomáhají vytvářet obraz Ostravy jako multikulturního města pro nové začátky. Proto je třeba jim s aklimatizací zde pomoci, což je úkol, jenž Ostrava Expat Centre plní velice dobře.

Další příspěvky