Publikováno: 17.06.2022

BLOG: Cirkulární ekonomika – co se pod tímto pojmem skrývá a kde ji v Ostravě najdeme

Cirkulární ekonomika neboli oběhové hospodářství je přístupem v udržitelném rozvoji, je to také způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje existující výrobky, suroviny a materiály. Tím se prodlužuje životní cyklus produktů a minimalizuje odpad.

Mezi základní principy, které tento koncept definují, patří:

1) Uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde neztrácejí hodnotu.

2) Čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů.

3) Navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje.

Lépe si to lze představit i na obrázku výše, jaký je rozdíl mezi lineární a cirkulární ekonomikou.

Ze surovin a materiálů by v případě cirkulární ekonomiky neměl vznikat odpad, ale měly by se neustále znovu využívat a “obíhat” v uzavřené smyčce.

Kdy naopak lineární způsob by se mohl definovat jako: „VYTĚŽIT – VYROBIT – VYHODIT“ – čemuž se snažíme předcházet.

Základní principy cirkulární ekonomiky jsou tedy velmi jednoduché – minimalizovat odpad (nebo ho nejlépe vůbec nevytvářet) a počínat si tak, abychom suroviny udrželi v oběhu co nejdéle.

Je ale nutné, aby cirkulární ekonomiku přijali za svou hlavně sami obyvatelé. A k tomu sloužil projekt CECI (Citizen Involvement in Circular Economy Implementation, neboli Cirkulární ekonomika roste díky zapojení občanů), který byl pod záštitou Interreg Europe. Cílem bylo během let 2019 až 2022 zvýšit povědomí o cirkulární (oběhové) ekonomice a zdůraznit důležitost zapojení občanů. Projekt inspiruje k přijmutí udržitelných spotřebních návyků a chování, ke snižování produkce odpadu a úspoře energie.   Moravskoslezské inovační centrum Ostrava bylo součástí projektu společně s dalšími 7 partery z různých Evropských zemí (Španělsko, Finsko, Bulharsko, Francie).

Hlavním cílem projektu je sdílet si navzájem dobré praxe, které najdete i na tomto odkaze  a poté je aplikovat díky Akčnímu plánu, který každý partner vytvořil pro svůj region.

Náš Akční plán je inspirován především REUSE centry, které vznikají ve velkém po celém světě, také s tím vznikají tzv. banky nebo knihovny věcí. Kde si komunita lidí navzájem půjčuje například vybavení na zahradu, nářadí, sportovní náčiní, hry a mnoho dalšího.

Další oblast, na kterou se zaměříme je maximální využívání materiálů, surovin díky materiál marketu. Hlavním cílem je, aby Material Market sloužil jako místo, kde se materiály a suroviny budou maximálně využívat a nastartuje se tak průmyslová symbióza, základ pro cirkulární ekonomiku. Protože to co je pro Vás možná „odpad“, někdo jiný může dále využít či zpracovat.

A taky v Akční plánu nesmíme zapomínat na obce a města. Vznikla tedy ENVI Roadshow,  kde si města a obce navzájem sdílí své úspěchy ale i neúspěchy s environmentálně zaměřenými projekty.

Podrobněji si o jednotlivých aktivitách můžete přečíst v Akčním plánu zde.

A kde najdete cirkulární ekonomiku v praxi u nás v Ostravě:

  1. Navštivte REUSE centrum Ostrava, Reuse centrum Ostrava, tedy centrum pro opětovné použití. Jedná se o halu plnou použitého nábytku a dalších funkčních předmětů pro domácnost, které lidé věnovali, protože je již nepotřebují. Protihodnotou za vybraný předmět, který si občan odnáší, je příspěvek do veřejné sbírky „Veřejná zeleň v Ostravě“. Pokud se chcete dozvědět co všechno v REUSE centru najdete, koukněte se na video: video
  2. Dalším odvětvím, ve kterém můžeme nalézt cirkulární ekonomiku je textil. Příkladem je Prospěšný second- hand MOMENT Česká republika o.p.s  . Je to nezisková organizace, která vlastní síť benefičních second handů, kde prodávají lidem darované oblečení. A věnuje veškerý zisk z prodeje neziskovým organizacím. Lidé si doma vytřídí šatníky, oblečení vhodné k prodeji darují MOMENTU, který je znovu třídí a prodává v second handu- Tím, že kolují krásné kousky z našich šatníků, přispívají k udržitelnosti oblečení.

A jak vypadá celý proces a kde se to děje můžete vidět na videu ZDE.

  1. Zajímavou alternativou je také NILMORE . Vytváří Cirkulární oblečení = to je takové, které nosíte, po libovolné době máte možnost jim ho vrátit a oni ho recyklují do stejně kvalitního vlákna. A to můžou opakovat do nekonečna. Díky tomu šetří surovinové zdroje a eliminují textilní odpad. Navštivte jejich show room na Sokolská tř. 1374/28.
  2. Jak dále můžete šetřit zdroje? Třeba i díky sběru a následné recyklaci prakticky všech potravinářských olejů a tuků. Zde najdete mapu, kde se nachází po celé Ostravě kontejnery na sběr. Předcházíte tak ucpání odpadního potrubí, a navíc pomáháte šetřit naši planetu!
  3. Důležité je také zaměřit se na BIO odpad. Na cz jsi můžete vyhledat kde se nachází komunitní zahrady, kde jsou nejbližší kompostéry nebo kdo má momentálně nějaké kalifornské žížal, které se používají pro vermikopostování na prodej nebo k darování. Kompostovat lze i v paneláku, alternativ je hodě, tipy najdete třeba zde.
  4. A v neposlední řadě, pokud chceme opravdu předcházet odpadu, můžeme chodit nakupovat do tzv. obchodů BEZ OBALU. Jeden najdeme třeba v centru Ostravy a nebude jediný.  Potraviny nebo i kosmetické výrobky jsou zde na váhu a vše se balí do Vámi přinesených obal a nebo do vratných sklenic.

Příležitostí se najde dost. Zapojte se taky do cirkulární ekonomiky.

 

Kontakt pro bližší informace k projektu:

klara.golabova@ms-ic.cz, tel. 724 923 439

webové stránky projektu

nebo zde https://ms-ic.cz/ris/ceci/

 

Další příspěvky