Publikováno: 24.03.2022

Akční plán pro rodiny. Na co se můžeme těšit v letošním roce?

Dny Fajne rodiny, Místa přátelská rodině, výtvarná soutěž Moje rodina, pilotáž prostorové prostupnosti, či mapování a zviditelňování zaměstnavatelů vstřícných k potřebám rodin jsou jenom některými z aktivit, na které se letos zaměří rodinná politika v Ostravě. Rada města schválila začátkem února akční plán pro rok 2022.

Strategický dokument, který definuje základní směr, klíčová opatření i konkrétní aktivity ve prospěch rodin, je vodítkem nejenom pro město samotné, ale také pro organizace a subjekty, pro které je rodina důležitou cílovou skupinou. Ať už se jedná o neziskové organizace, spolky, rodinná centra, příspěvkové organizace či městské obvody. Jsou zde i příklady konkrétních prorodinných aktivit, které se již v Ostravě realizují a slouží jako příklady dobré praxe. Rovněž pro žadatele o dotační podporu může být dokument (ke stažení zde) zdrojem inspirace při tvorbě budoucích projektů.

A na co konkrétně se zaměříme v letošním roce?

  • Komunikace – nadále rozvíjíme prostor pro komunikaci, sdílení, propojování a poskytování informací pro rodiny. Od webových stránek, facebooku, prezentací a interakcí na vybraných akcích, dotazování či síťování mezi subjekty, zaměřenými na rodinu.
  • Komunitní život – formou dotací chceme podporovat smysluplné projekty rozvíjející komunitní život v Ostravě. Ať už půjde o zaběhnuté akce typu Zažít Ostravu jinak, komornější aktivity např. na komunitních zahradách či ty, související s veřejným prostorem, který nás obklopuje.
    Více o možnostech dotační podpory zde.
  • Prevence a volný čas – aktivity vedoucí k rozvoji kompetencí a rolí v rodinách a partnerských vztazích, besedy, přednášky ale i možnosti pro společné volnočasové aktivity jsou pro rodiny neméně důležité. O nabídce budeme informovat, pořádajícím organizacím přispějeme na jejich realizaci.
  • Síla rodiny – prostřednictvím Dní Fajne rodiny, soutěží a výstav na podporu mezigeneračního soužití upozorňujeme na význam rodiny pro společnost. V letošním roce navazujeme na myšlenku Světového dne pro rodinu i termínově. Dny Fajne rodiny začínají již 15. května, propojí organizace a rodiny na nejrůznějších akcích, jako např. Ostravský kompot (22.5.) či Tátafest (19.6), který Dny zakončuje. Na duben je pro ostravské školáky připravena výtvarná soutěž „Moje rodina…“, vítězné práce pak budou ke shlédnutí ve foyer Nové radnice během července.
  • Svobodná volba – možnost sladit práci i rodinu je častokrát klíčová pro volbu rodin, a to nejenom těch s malými dětmi. Zvlášť aktuální je to i pro tzv. „sendvičovou generaci“ a rodiny, jejíž členové vyžadují péči. Rozhodli jsme se proto mapovat zaměstnavatele vstřícné k potřebám rodin a zviditelňovat je v rámci připravovaného projektu „Zaměstnavatel přátelský rodině“. Součástí budou i workshopy a kulaté stoly ke sdílení dobré praxe.
  • Zdroje – vedle finanční podpory budeme klást důraz i na tu nefinanční. Počítáme s dalším rozvojem projektu Místa přátelská rodině, zaměříme se také na téma prostorových bariér ve veřejném prostoru a pilotně ověříme prostupnost vybrané lokality v centru města z pohledu rodin.
    V interaktivní mapě na webu postupně přibydou další dětská hřiště a sportoviště. Zpracujeme přehled cenových zvýhodnění služeb či programů pro rodiny.

Více informací najdete na webu https://fajnarodina.cz/

Další příspěvky