Publikováno: 18.07.2018

Zvítězil Cooltour, ale „název“ si možná změní…

Veřejnou zakázku na mezinárodní kulturní centrum v jatkách vyhrál Cooltour.

Přístavba bývalých městských jatek bude sídlem kreativního mezinárodního kulturního centra. Budova přístavby jatek z 30. let minulého století se skládá z šesti různých konstrukčních systémů, navzájem stavebně propojených, s výměrou 5 035 metrů čtverečních. Pro zajímavost, výměra sousedících památkově chráněných historických jatek (budoucím sídlem Plato) činí 20 381 m. Vykoupena byla za 37,95 milionu korun. V nově vzniklém kreativním kulturním centru budou přednáškové sály, taneční prostor, divadelní prostor, gastro-zařízení a také ubytovací prostory pro umělce.

Veřejnou zakázku, kterou město Ostrava vypsalo 22. května, vyhrála se svým ideovým návrhem „Otevřená zóna pro kulturu, kreativitu a spolupráci“ společnost Cooltour. Hlavními hodnotícími kritérii byla kvalita návrhu a dispoziční řešení s dobrou mírou využití prostoru. S vítězem bude uzavřena licenční smlouva o převedení kreativního návrhu na město k dalším možným úpravám. Prostor nabídne zázemí pro akce na lokální i mezinárodní úrovni.  Vznikající kulturní centrum je v souladu s „Koncepcí rozvoje kultury SMO do roku 2020“, strategickým plánem města FajnOVA a aktuálními potřebami občanů města Ostravy.

„Výběrového řízení jsme se zúčastnili s jasným cílem – získat nový prostor pro naše aktivity a ty stávající ještě rozšířit. Nové prostory v Ostravě hledáme už tři roky. Napsání projektu pro nás nebylo jen jakýmsi hypotetickým cvičením, ale velmi konkrétním záměrem, jak dále rozvíjet naši činnost a především jak doplnit kulturní mozaiku Ostravy o aktivity a služby, které jsou zaměřeny na mladé lidi. Vyhráli jsme a teď před sebou máme výzvu, na kterou se velmi těšíme,“ řekl za Cooltour Andrej Harmečko.

Kulturní centrum Cooltour, které v tuto chvíli nemá možnost další expanze ve svém stávajícím působišti na Černé louce, převezme roli manažera projektu a komunikace s potenciálními spolupracujícími organizacemi.

Budoucí centrum ale nebude otevřeno jenom umění. Podle vítězného ideového návrhu se bude snažit také o podporu komunitních projektů, rozvoj nápadů přispívajících ke zlepšování života ve městě spolu se zapojováním aktivních občanů. Důležitou oblastí je také podpora začínajících podnikatelů v kreativních odvětvích, aktivních mladých lidí, kteří chtějí v Ostravě rozvinout své nápady.

Výhodou ostravského centra bude vznikající prostor v rekonstruované části historických jatek pro Galerii moderního umění PLATO, který umožní spolupráci vizuálních a performativních umělců.

Půdorys N1

Půdorys N2

Další příspěvky