Publikováno: 25.01.2017

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo nový strategický plán!

Zastupitelstvo na svém 23. zasedání dne 25.1.2017 souhlasilo s podobou nového Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023. Při jeho tvorbě se zapojilo více než 20 tisíc lidí z řad veřejnosti a také okolo 300 odborníků. STRATEGICKÝ PLÁN NALEZNETE KE STAŽENÍ ZDE, připravujeme také jeho zjednodušenou komunikační verzi. NA TOMTO ODKAZU naleznete seznam všech zaslaných připomínek s jejich vypořádáním, které jsme obdrželi od zapojených odborníků i široké veřejnosti v prosincovém připomínkovém řízení.

V dotaznících a v pocitových mapách byly během roku 2016 posbírány podněty a názory obyvatel Ostravy i odborníků. Dvě třetiny z vás jste s životem ve městě spokojeni, nejvíce, téměř ze 70 %, pak s dopravou, se službami a školstvím. Ale vše nevnímáte růžově. Přejete si, aby se nám lépe dýchalo, nebáli jsme se večer na ulici a aby nás více inspirovalo naše okolí. Vaše odpovědi byly vstupem pro nový Strategický plán se třemi prioritami – Metropole regionu, Bohatství v lidech a Zdravé město a sedmi strategickými cíli. V každé oblasti jsme na vaše podněty připravili typové projekty. Konkrétní projekty budou zastupitelé schvalovat v březnu 2017 v Akčním plánu. O připravovaných projektech ve městě vás budeme postupně informovat.

Nový strategický plán byl zpracováván v průběhu roku 2016 pod značkou fajnOVA, a to především ve spolupráci s vámi a s využitím vašich podnětů a vstupů. Za váš čas věnovaný přípravě Strategického plánu rozvoje města Ostravy vám děkujeme. Kromě webových stránek můžete sledovat aktuality také na našem FAJNOVÉM FACEBOOKU.

Další příspěvky