Publikováno: 06.03.2023

Zastávky a podchody na ulicích Místecká a Plzeňská prošly rekonstrukcí

Zastávky i podchody na Místecké i Plzeňské ulici v Ostravě prošly rozsáhlou rekonstrukcí, cestujícím nabídnou atraktivnější prostor a větší komfort i bezpečí

Bezpečnější a bezbariérový prostor, stejně jako zcela nový vzhled, nabídnou cestujícím zrekonstruované zastávky a podchody pod frekventovanou komunikací Místecká u „Dřevoprodeje“ a „Tylova“ pod ulicí Plzeňská. Takřka půl století staré dopravní body prošly rozsáhlými kompletními rekonstrukcemi, které v současnosti finalizují. Cestující se mohou těšit na prosvětlené podchody, které v jarních měsících ještě oživí mural, atraktivní zastávkový mobiliář, digitální jízdní řády i bezbariérové přístupy.

Významná modernizace desítky let starých veřejných prostor měla za cíl na jedné straně řešit špatný technický stav objektů, na druhé straně pak zvýšit atraktivitu prostor pro cestující městskou hromadnou dopravou.  Projekt rekonstrukce u Dřevoprodeje jsme připravovali s cílem ukázat, že i běžné městské prostory mohou získat jedinečný design, za ten v tomto případě vděčíme autorům architektonického návrhu Ateliéru 38 a všem, kteří se pak technicky podíleli na jeho rozpracování a realizaci. Projekt pro rekonstrukci Tylova připravoval městský obvod, je pojatý více standardně, avšak funkčně, a s atraktivním ostravským mobiliářem.  Podchody v obou lokalitách oživí v následujících měsících mural, na jehož ztvárnění jsme se domluvili s Fakultou umění Ostravské univerzity,“ vysvětlila Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.  

Na ulici Místecká, zastávky „Dřevoprodej,“ probíhala kompletní proměna od března 2022. Aktuálně jsou uskutečňovány poslední úkony, nutné ke zprovoznění podchodu a autobusové zastávky ve směru Ostrava-centrum, které je nyní plánováno (s ohledem na kolaudační řízení) do druhé půlky března. Stávající podchod byl otevřen v dubnu 1977, kompletní rekonstrukce obsáhla proměnu podchodu, vyřešila neutěšenou situaci v době deštivého počasí, kdy se na podlaze dlouhodobě držela voda. Stavební práce zahrnovaly i rekonstrukci přilehlých nástupišť, zastávkových přístřešků s designovým osvětlením a zřízení nového úrovňového přechodu pro cestující mezi tramvajovými nástupišti. Autorem projektové dokumentace je Atelier 38 a Ateliér Idea, stavbu zhotovily IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc. Náklady na rekonstrukci dosáhly 71,73 milionů korun bez DPH. Cestující se mohou těšit i na zbrusu nový kompletní mobiliář s atypickými přístřešky (přístřešek byl doplněn i na nástupišti, kde scházel). Rekonstrukce doznalo veřejné osvětlení a dešťová kanalizace. Pro zvýšení bezpečí cestujících je lokalita doplněna kamerovým systémem v podchodu. Neschází bezbariérové přístupy, vysazeny byly keře a další vegetace, kterou doplňují kamenné solitéry.

V neděli 5. března 2023 byl obnoven provoz na zastávce Tylova na Plzeňské ulici. Komplexní rekonstrukce tramvajového podchodu byla zahájena na konci dubna 2022 a vyžádala si náklady ve výši přesahující 35 milionů korun bez DPH. Zhotovitelem stavby byla firma COLAS CZ, autorem projektové dokumentace byla společnost PROJEKT 2010. Výstavba původního podchodu byla realizována v roce 1976. Objekt tak nesl stopy opotřebení, nedisponoval rampami pro sjezd kočárků, nebyl bezbariérový. Bezbariérovosti bylo s ohledem na omezený prostor dosaženo tak, že byl zrušen západní schodišťový koridor a v jeho místě byl vybudován nový výtah, který slouží pro bezbariérový přístup na obě nástupiště. Pro přechod mezi oběma nástupišti je vytvořen úrovňový přechod. Nástupiště jsou doplněna o elektronický zastávkový systém a osazena také novými přístřešky. Důraz je kladen na bezpečnost cestujících, lokalita bude opatřena kamerovým systémem. Pro zvýšení bezpečnosti cestujících byly na obou nástupištích v návaznosti na nový výtah a schodiště zřízeny nové přístupové chodníky. Oba vstupy podchodu jsou pro slabozraké vybaveny orientačními zvukovými moduly. 

Ostrava-Jih má celkem 14 podchodů, což je nejvíce v Ostravě. Jejich údržba a opravy nás každoročně stojí nemalé peníze a jsme skutečně rádi za pomoc ze strany města. Podchod Tylova konečně získal tolik potřebnou bezbariérovost a v příštím roce bude i důstojným průchodem na Mistrovství světa v hokeji, jehož část se odehraje na území našeho obvodu,“ uvedlstarosta městského obvodu Ostrava-Jih Martin Bednář s tím, že v nejbližších letech budou následovat rekonstrukce podchodů Dolní a Hulvácká.

Další příspěvky