Publikováno: 24.11.2020

Zapojte se do průzkumu, jak cestujete a nakupujete!

Průzkum projektu Resolve ke způsobu dopravy a nakupování v Ostravě

Až do 9. prosince 2020 se můžete zapojit do online průzkumu, který má mimo jiné zjistit, jaké formy dopravy využíváte při cestách za nákupy a jak hodnotíte atraktivitu centra města pro nákupy a trávení volného času.

Dotazník v českém i anglickém jazyce najdete na odkaze ZDE (uzávěrka dotazníku 9. 12. 2020)

Dotazník vznikl ve spolupráci s Moravskoslezský krajem a Erasmus University Rotterdam v rámci projektu RESOLVE a jeho výsledky poslouží vedení města jako podklad pro zlepšování veřejné, cyklistické a pěší dopravy a pro oživení historické části města.

Mezinárodní projekt RESOLVEresolve projekt logo

Snížení emisí a zlepšení ovzduší ve městech prostřednictvím udržitelných forem dopravy – atraktivní a dostupné MHD, bezpečné prostředí pro cyklisty a chodce a ekologické zásobování v centru města, to je projekt RESOLVE (Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy) podpořený  z Operačního programu Interreg Europe.

Jednou z priorit strategického plánu FajnOVA pro období 2017-2023 je mít zdravé a funkční město, a to byl také důvod, proč se Ostrava do mezinárodního projektu Resolve před několik lety zapojila. Do projektu byla zapojena i další evropská města a společnou snahou byla příprava aktivit, který pomohou omezit emise CO₂ vytvořené dopravou spojenou se zásobováním a jízdami za obchodem a službami v centrech měst a obcí, a zároveň podpoří udržitelná pracovní místa a růst v místní ekonomice služeb a obchodu. Důkazem jsou toho příklady ze Švédska, Itálie a Velké Británie, které na příkladech dobré praxe dokázaly, jak lze efektivně posílit čistou dopravu tzn. elektromobilitu a cyklodopravu v centru města, a zároveň tím podporovat efektivní fungování nákupních pěších zón i dopravu bez aut.

Závěrečná konference proběhne online

Partneři projektu budou diskutovat o tématech udržitelné dopravy a zvýšení atraktivity městského prostoru pro trávení volného času a nakupování na On-line závěrečné konference RESOLVE 16.12.2020 (9,00-12,30 h), připojit se můžete i vy – po předchozí registraci ZDE.

Hlavními tématy konference jsou: Parklety (tzn. bývalá parkovací místa s dočasně či trvale změněným účelem na posezení, předzahrádky se zelení atd.), Pěší zóny, Provoz sdílených kol a Monitorovací nástroje na sledování dopravy a zásobování obchodů.

Více o projektu RESOLVE v anglickém jazyce

Více o projektu RESOLVE v českém jazyce

 

 

 

Další příspěvky