Publikováno: 27.01.2017

Vylepšeme společně naše městské prostředí

Z Vašich podnětů i z debat odborníků vyplynula potřeba dát vylepšit městské prostředí. Proto se zastupitelé rozhodli vyčlenit pět milionů korun na revitalizaci veřejného prostoru v tomto roce.

Program je zaměřen na podporu projektů, které povedou ke zkvalitnění zanedbaných veřejných prostranství, jež se stanou kulturním a příjemným místem pro setkávání obyvatel a návštěvníků Ostravy a přispějí ke zlepšení sounáležitosti i image města. Aby Ostrava byla příjemné místo pro náš život.

Podporované projekty budou rozděleny do dvou kategorií. První budou tvořit projekty malého rozsahu s finanční podporou do 100 000 Kč, druhou projekty s podporou do 1 mil. Kč. Projekty musí být v souladu s územním plánem, strategickými dokumenty a investičními záměry města. Žádosti můžete podávat od 1. března do 1. května 2017, rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno 30. června 2017. Máte nápad? Zapojte se!

Naplňujeme tak strategický cíl „Kultivovat prostředí pro život všech generací!“ Další informace na WEBU MĚSTA OSTRAVA.

Další příspěvky