Publikováno: 12.05.2023

V srdci Mariánských Hor vznikne “zelená” ulice přátelská pro chodce a cyklisty

Na plánovanou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Přemyslovců naváže úprava celé ulice. Přinese zlepšení podmínek pro pohyb chodců a cyklistů i nově vysazené stromořadí a dešťové záhony, které zpříjemní lokální mikroklima. Díky novým parkovacím stáním u místních provozoven se zlepší průjezdnost ulice. Předpokládá se, že proměna této tranzitní tepny na pobytově příjemnou ulici podpoří také prosperitu místních prodejen.

Vzhledem k připravované rekonstrukci vodovodu a kanalizace se město rozhodlo využít příležitost k celkové proměně této významné ulice. „Projekt počítá s vyváženějším rozdělením prostoru pro všechny druhy dopravy, to v praxi znamená, že více místa bude věnováno chodcům a cyklistům. V ulici bude také výrazně více zeleně, kterou doplní prvky pomáhající hospodařit s dešťovou vodou. Jedná se tak o realizaci dosud největšího projektu modrozelené infrastruktury v Ostravě,“ okomentoval záměr radní Michal Mariánek.

Projekční práce zajišťuje společnost KAMARO PROJEKT, konzultace poskytuje Městský ateliér prostorového plánování a architektury. Celková proměna ulice by měla být dokončena v druhé půli roku 2025.

Jsme rádi, že město na tak velkou opravu našlo finanční prostředky, ulice patří mezi klíčové komunikace našeho obvodu a zaslouží si lepší vzhled, vyšší bezpečnost a moderní charakter vstřícný potřebám občanů,” sdělil Patrik Hujdus, starosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Ulice bude členěná do dvou úseků s rozdílnými dopravními režimy. V úseku od Mariánského náměstí po radnici obvodu Mariánské Hory a Hulváky vzniknou jednosměrné (ochranné) jízdní pruhy pro cyklisty při okraji vozovky. K bezpečnému pohybu chodců a cyklistů zde přispějí také zvýšené křižovatkové plochy a snížení nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km/h. Na východní straně ulice přibydou krátkodobá parkovací stání, určená pro návštěvníky obchodů a zásobování. Před prodejnami budou umístěny také stojany pro kola. Ve druhém úseku, od radnice po ulici Novoveská, se počítá se zúžením vozovky na sedm metrů, což umožní, aby po obou stranách vznikla stezka pro chodce a cyklisty s děleným provozem.

Tato opatření pomohou tomu, aby se ulice stala atraktivnější pro bezmotorovou dopravu. Zajištění legálního parkování mimo vozovku společně s předpokládaným snížením počtu projíždějících vozidel naopak přinese zvýšení plynulosti motorové dopravy,” uvedl Josef Laža, dopravní specialista ateliéru MAPPA. 

Pro novou podobu ulice, schopnou vyrovnat se s klimatickými změnami, projektanti navrhují kombinaci úzkokorunných stromů doplněnou trvalkovými záhony a keřovými porosty. „Zelené pásy, umístěné po celé východní straně ulice Přemyslovců, přispějí v daném místě ke snížení letních teplot, prašnosti a zvýšení vlhkosti. Záhony ke svému zavlažování využijí dešťovou vodu svedenou z přilehlých povrchů, čímž také sníží množství vod odváděných do kanalizace,” okomentoval záměr Roman Čechák, projektant společnosti KAMARO PROJEKT. Dodává, že nové výsadby budou zasazeny do tzv. strukturálních substrátů, které dokáží zajistit přežití stromů v náročných městských podmínkách.

Projektanti věnovali pozornost také přemístění autobusové zastávky Korunní od obytných domů k budově radnice. Zastávky plánují plně bezbariérové. Povrchy v celé ulici budou sjednoceny v souladu se standardy Koncepce městské třídy 28. října – Opavská, vytvořené ateliérem MAPPA. Tyto úpravy zkultivují vzhled a zlepší funkčnost veřejného prostoru pro všechny uživatele. Cyklostezky a chodníky budou zhotoveny z betonové dlažby 200 x 200 mm, přičemž cyklistická část bude z červených dlaždic.  Hmatné slepecké pásy jsou navrženy v bílé kontrastní barvě. Na prostory zvýšených křižovatkových ploch bude použita žulová kostka s cementobetonovými nájezdy.

Projekt bude představen veřejnosti v pondělí 22. 5. 2023 v 17 hodin v obřadní síni radnice obvodu Mariánské Hory a Hulváky, sídlící na ulici Přemyslovců 63.

Další příspěvky