Publikováno: 23.05.2022

V Ostravě proběhl Import workshop k mezinárodnímu projektu POTEnT

V Ostravě proběhl 12. května 2022 Import workshop mezinárodního projektu POTEnT. K vzdělávacímu a diskuznímu dopoledni k tématu udržitelné energetiky a obnovitelných zdrojů energie se připojilo více než 30 účastníků z řad zástupců měst moravskoslezského kraje, krajského úřadu, ostravských městských obvodů, ostravských společností a odborníků z Magistrátu města Ostravy.

Dopoledne bylo rozděleno do tří tematických oblastí, které jsou úzce spjaty s projektem POTEnT. První prezentující – dřívější manager projektu a nynější stakeholder – představil zahraniční zkušenosti v oblasti nízkouhlíkové energetiky. Prezentace v širším kontextu popsala současné trendy a otázky v oblasti energetiky jako je iniciativa Evropské unie Green Deal, hledání kompromisu mezi centrální výrobou energie a masivní distribuční sítí a lokální výrobou a spotřebou energie, narůstající pritiorizace zvyšování energetické účinnosti nebo systém „komunitní energetiky“. Účastníkům akce byl popsán princip komunitní energetiky v souvislostech české i evropské legislativy. Cílem je poskytnout všem občanům podobné podmínky a možnost vzdělávání a zapojení i jednotlivců do modelů moderní nebo nízkouhlíkové energetiky způsoby, které postihnou široké spektrum občanů s potlačením efektů jejich finanční možnosti nebo typu obydlí.

                  

Toto široké spektrum praxí mělo statutární město Ostrava možnost navštěvovat, pozorovat a diskutovat v průběhu realizace projektu POTEnT. Prezentovány byly tedy i konkrétní příklady od projektových partnerů, které Ostrava zahrnula jako příklady dobré praxe ve svém Regionálním akčním plánu, který je výstupem projektu. Především se jedná o projektového partnera Milton Keynes Council a jeho dobrou praktikou Centralised Utility Bill Payment and Monitoring. Hlavním doporučením, které Ostrava převzala, je zavedení software pro monitoring spotřeby energií a dalších parametrů. Projektový partner ALOEN – Energy and climate local agency of South Brittany do projektu vnesl svoji dobrou praxi Bretagne Energies Citoyennes and OnCIMè – partnerům osvětlil principy využití fotovoltaiky ve fungování energetického společenství, které vzniklo v lokalitě vedoucího partnera, městě Lorient, a je podporováno prostřednictvím energetické agentury ALOEN. Švédský projektový partner Energikontor Sydost AB – Energy Agency for Southeast Sweden, který v prostředí projektu představil praxi Cooperative solar plants, předvedl tradiční energetickou společnost Kalmar Energy a zkušenosti s komunitní energetikou.

V další části dne byly prezentovány konkrétní dotační příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ochrany životního prostředí v kontextu České republiky z Operačního programu Životní prostřední 2021-2027. V poslední části dne zástupci Magistrátu města Ostravy prezentovali zkušenost s přípravou projektů v oblasti udržitelné bezemisní energetiky – konkrétně studií na instalaci fotovoltaických panelů na střechách budov v majetku města. Tato aktivita je součástí Regionálního akčního plánu a pro Ostravu je přenosem dobré praxe z mezinárodního prostředí do lokálního kontextu. O akci Import workshop byl velký zájem a účastníci spolu s prezentujícími se zájmem diskutovali na prezentovaná témata.

Prezentace z workshopu ke stažení zde:

Dotační možnosti pro veřejnou sféru v oblasti OZE (Jiří hudec, Šárka Pohlová)

Představení dotačních příležitostí v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ochrany životního prostředí (Eva Musilová)

Dobrá praxe z oblasti nízkouhlíkové energetiky pro rozvoj komunitní energetiky (Daniel Minařík)


Projekt Public Organisations Transform Energy Transition (POTEnT) je spolufinancován z ERDF prostřednictvím programu meziregionální spolupráce INTERREG Europe.

Další příspěvky