Publikováno: 06.01.2017

Řídící výbor doporučil vedení města schválit Strategický plán

Již nyní víme, že nově vytvářený Strategický plán na období let 2017-2023 je zcela unikátní. Do jeho tvorby bylo zapojeno přibližně 20 000 lidí, jak odborníků, tak laické veřejnosti formou pocitových map, fajnOVých káv, diskuzí na Facebooku, pracovních skupin nebo sběru podnětů na fajnOVý projekt. Takové číslo nemá v České republice konkurenci.

Ve středu 4. ledna se Řídící výbor ohlédl za poslední etapou zpracování Strategického plánu a doporučil vedení města jej schválit. V rámci jednání byl přítomným členům představen Akční plán se strategickými projekty na území města. Z nich je 50 projektů tzv. “vlajkových“ a jsou to ty, které v nejvyšší míře naplňují cíle tří priorit – Metropole regionu, Bohatství v lidech a Zdravé město.

Nyní Strategický plán čeká schvalování v Radě a Zastupitelstvu města v průběhu ledna. Následně budou orgány města projednávat Akční plán, který již bude obsahovat konkrétní projekty, které budou odpovídat výše uvedeným prioritám a naplňovat cíle Strategického plánu. Seznam členů Řídícího výboru i zápisy ze všech jednání naleznete v sekci TVOŘÍME PLÁN.

Další příspěvky