Publikováno: 30.03.2017

Revitalizace pustkoveckého údolí

Na jaře loňského roku se obyvatelé Poruby a Pustkovce vyjadřovali k tomu, jak by si představovali budoucnost Pustkoveckého údolí. Ostrava tyto připomínky zahrnula do přípravy projektu Revitalizace Pustkoveckého údolí, jedné z nejkrásnějších zelených ploch v západní části Ostravy. Projekt tak zahrnuje obnovu plochy veřejné zeleně pomocí dosadby dřevin, trvalkových záhonů a květnatých luk, ale i revitalizaci Pustkoveckého potoka a rybníka s doprovodnými prvky atraktivními pro občany, jako jsou dřevěná mola, vodní hřiště nebo nový mobiliář. Potok se upraví tak, aby se obnovil přírodní ráz koryta a nově vznikly tůňky, které pomohou zadržet vodu v období sucha a umožní rozšíření živočichů a biotopů v okolí potoka. V neposlední řadě bude také doplněna síť cest a vybudován chodník směrem k Martinovské ulici, čímž dojde k napojení Pustkoveckého údolí do Turkova.

Cílem je přiblížit Pustkovecké údolí občanům a rozšířit klidovou a odpočinkovou zónu o místo, kde by mohli trávit volný čas.

„Zelené projekty jsou prioritou Ostravy a chceme vyjít vstříc obyvatelům Poruby a Pustkovce a pomoci s revitalizací této zelené oázy uprostřed města,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Projekt je v současnosti připravován k podání žádosti o dotaci z OPŽP a o jeho dalším vývoji vás budeme i nadále informovat.

Další příspěvky