Publikováno: 02.06.2023

Rekonstrukce veřejného osvětlení – Ostrava, ul. Místecká

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo výzvu č. NPO 1/2022 k podávání žádosti o dotaci na rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci komponenty 2.2 Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru. Jedná se o investiční dotace na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Úspora primární elektrické energie musí být minimálně 30 %. Výše dotace je stanovena na 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně.

V rámci statutárního města Ostravy byla v této fázi vybrána pro výměnu stávajících sodíkových svítidel ul. Místecká v celé délce (od kruhového objezdu nad dálnicí D1 v Přívoze až po MUK s ul. Paskovskou v Hrabové u Makra). V tomto úseku se jedná o výměnu cca 650 svítidel. Výměnou LED svítidel dojde dle energetického posudku k úspoře cca 290 150 kWh ročně, což představuje úsporu 1,78 mil. Kč ročně.

Odhadované náklady na výměnu svítidel činí 11 297 380 Kč vč. DPH. Na základě předpokládané úspory el. energie je možná max. výše dotace cca 8 704 518 Kč vč. DPH.

Další příspěvky