Publikováno: 12.04.2022

Rekonstrukce parkoviště P+R na Hranečníku nabídne dalších 86 parkovacích míst

Úpravou a rozšířením projde P+R parkoviště v rámci terminálu Hranečník. Základem je navýšení parkovací kapacity o 86 míst, tedy možnosti odstavení vozidla mimo centrální části města, což ve svém důsledku znamená také snížení emisí a zlepšení životního prostředí v centru města. Doplněn bude též závorový systém parkoviště. Náklady na stavbu dosáhnou 21,8 milionů korun bez DPH a bude probíhat od dubna do listopadu 2022. Jejím zhotovitelem je společnost COLAS CZ, a.s. Autorem projektové dokumentace je společnost SHB, akciová společnost.

Přestupní terminál je využíván pro přestup z meziměstských autobusových linek a osobní automobilové dopravy na linky MHD. V území jsou situována nástupiště veřejné dopravy, budova městské policie, čekárna a veřejné WC a stávající parkoviště s kapacitou 83 míst. Stavební pozemek se nachází uprostřed stávajícího přestupního terminálu Hranečník. Jedná se o zatravněnou plochu částečně zarostlou převážně náletovými dřevinami.

„Současné parkoviště je hojně využíváno, jeho rozšíření je proto logickým krokem k posílení funkce P+R. Celkově tak po dokončení stavby bude mít parkoviště kapacitu 169 parkovacích stání, bude napojeno nejen na MHD, ale také na systém městských sdílených kol.  Nově nabídne také nabíječky pro elektromobily. Projekt byl zpracován s maximálním ohledem na životní prostředí. Výrazně posiluje podíl nově vysazené zeleně.  Zároveň jsme pilotně v rámci parkoviště navrhli systém nakládání s dešťovými vodami. Parkovací stání budou z drenážní dlažby s rozšířenými spárami pro vsakování vody.  Dešťové vody budou po přečištění sváděny do akumulační nádrže a zpětně využívány k zálivce zeleně,“ uvedla Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Na rozšířeném parkovišti je navrženo celkem 92 parkovacích stání s kolmým řazením: 80 běžných parkovacích stání, 7 vyhrazených parkovacích stání pro nabíjení elektromobilů, 5 vyhrazených parkovacích stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Při vjezdu na parkoviště bude umístěn závorový systém, což zapříčiní zrušení stávajících šesti parkovacích stání. Základní šířka parkovacího stání je 2,6 m, šířka krajního parkovacího stání je 2,9 m. Délka parkovacího stání je 5 m, z toho 0, 5 m přesah vozidla nad přilehlou plochu.

Stavba proběhne ve dvou etapách. První obsáhne kompletní výstavbu rozšířeného parkoviště, přičemž provoz na stávajícím parkovišti a terminálu zůstane neomezen. Předpokládaná doba výstavby je šest měsíců. V druhé části bude upraven vjezd na stávající parkoviště. Poté, co bude rozšířené parkoviště zprovozněno, dojde k uzavření stávajícího parkoviště a proběhne úprava vjezdu na něj. Provoz terminálu zůstane neomezen. Tato část úprav je definována v délce jednoho měsíce.

 

Další příspěvky