Publikováno: 14.05.2018

Proluka v centru města hledá svého investora

Město Ostrava připravuje prodej pozemku v historickém jádru o velikosti 1400 metrů čtverečních v těsném sousedství tzv. „Laubů“. Tento pozemek by podle představ vedení města mohl být zastavěn budou s kancelářemi nebo ordinacemi. Dojde tak opět k oživení centra města a vyplněním proluky. Na ploše naproti Divadlu loutek je nyní parkoviště. Nabídková cena parcel bude 14 milionů korun, tj. deset tisíc korun za metr čtvereční. Protože se jedná o historické centrum a památkovou zónu, město stanoví poměrně přísnou regulaci stavby co do výšky a prostoru.  Bude se rovněž posuzovat účel využití plochy, způsob parkování a také finanční způsobilost investora.

Investor nezíská pozemky okamžitě. Nejdříve dostane právo stavby na městském pozemku a až bude stavba v určité fázi rozestavěnosti, město na něj pozemky převede. Vedení města tím chce zabránit vzniku nedostavěných objektů anebo tomu, že by investor namísto stavění provozoval na městských pozemcích parkoviště, jak se v minulosti již stalo. Investor se ve smlouvě s městem zaváže k řadě rozvazovacích podmínek a v případě jejich nesplnění, přejde pozemek automaticky zpět na město. Důležitým bodem je, že investor musí na pozemcích strpět archeologický průzkum.

Prodej ještě musí posvětit zastupitelé. Zájemci budou po schválení záměru zastupitelstvem své nabídky podávat do konce července.

Na snímku níže se jedná o plochu označenou LA2.

Další příspěvky