Publikováno: 29.04.2024

Návštěvníci Zoo Ostrava se můžou těšit na novou expozici pro tučňáky

Zhotovitele netypické, zato velmi atraktivní stavby hledá město Ostrava. Zoologická zahrada a botanický park Ostrava plánuje v příštích letech chov tučňáků. Výstavba nového expozičně-chovatelského komplexu pro doposud nechovanou skupinu ptáků započne v tomto roce. Novostavba expozice tučňáků, a s ní souvisejících stavebních objektů a provozního zázemí, bude situována v centrální části uzavřeného areálu Zoologické zahrady Ostrava. Stavba je určena pro chov tučňáků v předpokládaném počtu 15–50 jedinců v prostoru imitujícím jejich přirozené prostředí.

„Město podporuje zoo dlouhodobě, krom chovu vzácných a raritních zvířat, náleží k významných ochranářským i vzdělávacím institucím, jde také o výjimečný turistický cíl. Na počátku letošního dubna zoo přivítala již 100 000 návštěvníka, zhruba o měsíc dřív než v roce 2023. Vloni do zoo zavítal rekordní počet návštěvníků 612 455, což dokládá velkou oblíbenost naší zoo. Nicméně stále je prostor pro zlepšování, a tak během příštích let nabídneme novou moderní expozici tučňáků, která zahrnuje především venkovní vodní plochu bazénu a navazuje na přírodní prostředí venkovního výběhu určeného pro tučňáky. Kolem poloviny obvodu bazénu budou procházet návštěvníci a prosklenými průzory ve stěnách bazénu mohou pozorovat tučňáky pod vodní hladinou,“ uvedl Jan Dohnal, primátor města.

Expozice s atraktivními a zároveň v přírodě ohroženými zvířaty přispěje k dalšímu rozvoji zoologické zahrady právě v jejím samotném centru. Tučňáci jsou zástupci dosud u nás nechovaného živočišného řádu. Zúročíme tak naše bohaté zkušenosti v oblasti vodních technologií a zároveň budeme návštěvníkům prezentovat tajemný podvodní svět. Doposud jsme plánovali, že v nové expozici budeme chovat tučňáky brýlové, ohrožený druh hnízdící na pobřeží jižní Afriky. Zcela čerstvě jsme ale byli osloveni koordinátorem chovu tučňáků, zda bychom místo tučňáka brýlového nezvolili příbuzného tučňáka magelánského původem z opačné strany atlantského oceánu. Chovatelsky jde o zcela srovnatelný a vizuálně velice podobný druh a tuto nabídku zvažujeme. V případě tučňáka magelánského se jedná sice o méně ohrožený druh v přírodě, ale je chován velmi málo. Tím bychom mohli pomoci rozšířit druh v lidské péči. Rozhodnutí padne v nejbližších týdnech po sérii konzultací s evropskými koordinátory chovu,“ popsal ředitel Zoo Ostrava Jiří Novák.

Stavba bude vybudována v aktuálně nezastavěném místě, kde stávaly výběhy tygrů, které už byly před několika lety zbourány. „Tento prostor se nachází v samém centru zoologické zahrady, kudy projde každý návštěvník, a proto je expozice tučňáků situována právě sem. Expozice bude doplněna o další možnosti zajímavé prohlídky prostředí života těchto zvířat. Součástí expozice bude i podmořská jeskyně, kde bude možno pozorovat pohyb tučňáků pod vodou. V této jeskyni bude také umístěno velké akvárium s rybami,“ doplnila Hana Tichánková, náměstkyně primátora.

Z jeskyně bude možné vystoupit dvojramenným schodištěm na střechu jeskyně, která bude tvořit vyhlídku. Z této vyhlídky bude možno sledovat shora bazén a venkovní výběh tučňáků.

„Terény ve venkovním výběhu tučňáků budou přírodní, ve formě skal a s plážemi kolem bazénu i s tekoucím vodopádem. Tučňáci v expozici budou v těsném kontaktu s návštěvníky, odděleni pouze zábradlím a prosklenými průhledy. V bazénu bude umístěn poloostrov s vyvěrajícím vodním gejzírem. Expozice bude také zahrnovat interaktivní výukovou část, v které budou znázorněny ekologické škody v oblastech, kde tučňáci žijí,“ dodal Aleš Boháč, náměstek primátora.

V zázemí stavby budou místěny nezbytné technologie k úpravě vody bazénu, dále vnitřní výběhy tučňáků a prostory zoologického a technického vybavení.

 „Zpracování projektové dokumentace zajišťovala zoo, na bedrech města je realizace stavby. Autorem projektové dokumentace je společnost V&V stavební a statická kancelář, předpokládané náklady stavby přesáhnou 145 milionů korun bez DPH. Stavba by měla být dokončena za dva roky,“ uzavírá Břetislav Riger, náměstek primátora.

Zoologická zahrada Ostrava byla založena v roce 1951. V současné době chová na zhruba 100 hektarech více než 7 000 zvířat. V minulých letech prošel areál zoo výraznou proměnou. Postupně vznikají nové pavilony, velké přírodní výběhy nebo průchozí expozice. Nechybí ani řada herních koutků pro děti desítky odpočinkových míst či klidové zóny. Součástí zoo je také Botanický park s šesti kilometry naučných stezek, které návštěvníky provedou unikátním botanickým prostředím s nespočtem vzácných rostlin.

Vloni město zprovoznilo nový parkovací dům, který nabídl bezmála 200 nových parkovacích místa. Stavba si vyžádala náklady ve výši bezmála 140 milionů korun bez DPH. Upraveno bylo ale také parkoviště P3, získalo nový asfaltový povrch a vodorovné dopravní značení. V roce 2022 byly v zoo otevřeny dvě nové expozice pro vzácné primáty a další zvířata. V nových expozicích jsou chováni makaci lví a giboni bělolící. Výstavba těchto expozic probíhala v letech 2020 až 2022 a náklady města na jejich výstavbu činily bezmála 106,5 milionu korun bez DPH.

Další příspěvky