Přeskočit na obsah
13
objektů
159
klientů
Projekt zahrnuje výstavbu a rekonstrukci objektů typu rodinných domů pro klienty s hendikepem v různých lokalitách Ostravy.

Hlavním cílem transformace pobytových služeb byla změna způsobu poskytování pobytových služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Za tímto účelem proběhla v různých lokalitách na území města Ostravy výstavba či rekonstrukce celkem 13 objektů, do kterých se postupně přestěhovalo 159 klientů příspěvkové organizace Čtyřlístek. Klientům zde bude i nadále poskytována služba domova pro osoby se zdravotním postižením, nicméně již v podmínkách, které se co nejvíce přibližují životu v běžné domácnosti.

Celkové náklady transformace činí 270 milionů korun, z toho spolufinancování z prostředků Evropské unie, Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), bude činit více než 230 milionů korun. Rozdíl mezi skutečnými náklady a dotací bude zaplacen z rozpočtu města. Transformace a deinstitucionalizace pobytových služeb povede ke zvýšení jejich dostupnosti a k inkluzi zdravotně postižených osob.
Transformace byla dlouhodobým procesem rozděleným na dvě etapy a ukončeným v závěru roku 2021.

2. etapa

Na realizaci druhé etapy se společně podíleli organizace Čtyřlístek a Statutární město Ostrava. V této fázi proběhly dvě rekonstrukce a 6 novostaveb pro celkem 99 klientů. Novostavby mají kapacitu 12 osob, rekonstruované objekty slouží 9 a 18 klientům. V každém objektu jsou jednolůžkové/dvoulůžkové pokoje, společný obývací prostor s kuchyní, zázemí pro zaměstnance a technické prostory. Venkovní prostory tvoří terasa a zahrada s altánem.

Novostavby vznikly v lokalitách Slezská Ostrava – Trnkovecká ul., Lhotka – Petřkovická ul. (12 klientů) a Heřmanicích – Uhrova ul. (9 klientů), Svinov – ul. E. Rošického, Svinov – ul. U Rourovny, Vítkovice – ul. Syllabova, Hrušov – ul. Sodná. Rekonstrukce objektu proběhla v Zábřehu – Jandova ul. (18 klientů).

Projekty realizované Statutárním městem Ostrava v rámci 2. etapy transformace pobytových služeb Čtyřlístek:

Transformace Domova na Liščině II
Celkové náklady projektu: 40 432 tis. Kč vč. DPH
Dotace z IROP (max. 90 % ze způsobilých výdajů = 85 % EU + 5 % státní rozpočet): 35 719 tis. Kč vč. DPH
Poskytovatel dotace: IROP (integrovaný regionální operační program)
Termín realizace/ukončení: 2019-2020
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005846
Nositel projektu: Statutární město Ostrava

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality a dostupnosti sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením poskytované organizací Čtyřlístek. Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím transformace a deinstitucionalizace Domova na Liščině a Domova Barevný svět na zařízení komunitního typu. Transformace byla v rámci projektu realizována výstavbou dvou nových objektů každý s kapacitou pro 12 uživatelů. Objekty jsou samostatně funkční ve dvou různých lokalitách, konkrétně v městském obvodě Slezská Ostrava a městském obvodě Lhotka u Ostravy. Zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných služeb povede k inkluzi zdravotně postižených osob.

Transformace Domova Barevný svět II
Celkové náklady projektu: 63 672 tis. Kč vč. DPH
Dotace z IROP (max. 90 % ze způsobilých výdajů = 85 % EU + 5 % státní rozpočet): 56 442 tis. Kč vč. DPH
Poskytovatel dotace: IROP (integrovaný regionální operační program)
Termín realizace/ukončení: 2019 – 2021
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005847
Nositel projektu: Statutární město Ostrava

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality a dostupnosti sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením poskytované organizací Čtyřlístek. Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím transformace a deinstitucionalizace Domova Barevný svět a Domova Jandova na zařízení komunitního typu. Transformace byla v rámci projektu realizována výstavbou tří nových objektů každý s kapacitou 12 uživatelů. Objekty jsou samostatně funkční ve třech různých lokalitách, konkrétně dva v městském obvodě Svinov a také v městském obvodě Vítkovice. Zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných služeb povede k inkluzi zdravotně postižených osob.

1. etapa

První etapa transformace, kterou realizovala přímo organizace Čtyřlístek, je také již dokončena. Šedesát klientů domova Barevný svět a Na Liščině se postupně přestěhovala do nového domova, tj. do 5 novostaveb v lokalitách Nová Bělá – Na Pláni, Vyškovice – Proskovická, Hrušov – Na Liščině, Hrušov – Kanczuckého a Petřkovice – U Jana.

V každém objektu jsou vždy dvě domácnosti pro celkem 12 klientů. K dispozici jsou zde jednolůžkové/dvojlůžkové pokoje, společný obývací prostor s kuchyní, zázemí pro zaměstnance.

Organizace Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením, p. o. poskytuje pobytovou i ambulantní službu třem stovkám klientů se zdravotním postižením. Čtyřlístek poskytuje pobytové služby ve čtyřech domovech pro osoby se zdravotním postižením (Domov Barevný svět, Domov Třebovice, Domov na Liščině, Domov Jandova), v jednom domově se zvláštním režimem (Domov Hladnovská) a čtyřech chráněných bydleních (Třebovice, Martinov, Thomayerova, Bronzová).

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2016 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2018 Realizace ikona I
2021 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • ČTYŘLÍSTEK – centrum pro osoby se zdravotním postižením, p. o.

Garanti

  • Zbyněk Pražák náměstek primátora pro oblast sociálních věcí

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/transformace-pobytovych-sluzeb-ctyrlistek