Publikováno: 01.06.2021

Pro klienty Čtyřlístku se otevře nové bydlení, tentokrát ve Lhotce

Další bydlení pro klienty se zdravotním postižením se ve středu 2. června ve 12 hodin oficiálně otevře ve Lhotce. Přestěhuje se do něj dvanáct klientů Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, pro které tak v souladu s koncepcí transformace sociálních služeb města skončí období ústavní péče. V domě budou obývat dvě domácnosti, kde jim se zvládáním běžného života bude pomáhat personál Čtyřlístku sedm dní v týdnu, 24 hodin denně.

„Je pro mě úžasné, že jsem mohl být u toho, když jsme začali shánět peníze na zajištění samostatného bydlení pro klienty Čtyřlístku, i u toho, když jsme v roce 2019 pokládali základní kámen stavby prvního domku v Petřkovicích, a teď mohu pomáhat se završením celého, několikaletého projektu. Celkem bude do konce letošního roku v Ostravě hotovo jedenáct nových staveb a dvě rekonstrukce, ve třinácti objektech bude žít v domácím prostředí 159 lidí s fyzickým, mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří tak konečně opustí atmosféru ústavní péče,“ řekl náměstek primátora pro sociální oblast Zbyněk Pražák.

Dům ve Lhotce stojí v ulici Petřkovické 461/1d, slavnostně ho bude otevírat spolu s náměstkem primátora Zbyňkem Pražákem také starosta městského obvodu Lhotka Josef Šrámek. Dvě domácnosti v něm bude obývat celkem dvanáct lidí, každý bude mít samostatný pokoj, případně budou v pokojích po dvou s kamarádem nebo kamarádkou, s nimiž si rozumí.

Stavba ve Lhotce je již osmým domem, který Čtyřlístek v Ostravě od roku 2019 zprovoznil. V závěru května se jeden otevíral v Trnkovecké ulici ve Slezské Ostravě, na bydlení pro lidi se zdravotním postižením se zrekonstruoval objekt v Uhrově ulici v Heřmanicích, kam se klienti stěhovali už v lednu. Aktuálně Čtyřlístek dokončuje stavbu domu na nároží ulic Sodné a Vývozní v Hrušově, rekonstruuje se dům v Jandově ulici v Zábřehu. Další tři stavby dokončilo město, nacházejí se v ulicích Syllabova v Zábřehu, U Rourovny a Rošického ve Svinově. Vytvoření podmínek pro ukončení ústavní péče klientů Čtyřlístku, kteří zvládnou nový typ bydlení, a jejich postupné stěhování se řídí koncepcí transformace sociálních služeb, kterou Rada města Ostravy schválila v dubnu 2011.

 „Na přechod do nového typu bydlení se připravovali jak klienti, tak personál několik let. Vždyť mnozí z klientů v ústavním zařízení žili odmalička, v podstatě neznali nic jiného. Proto se s pomocí personálu museli postupně učit větší samostatnosti a sžívat se s novým prostředím i se svými spolubydlícími v domácnosti, kde žijí v mnohem intimnějších podmínkách, než na jaké byli zvyklí dřív. Chodili se dívat, jak jejich domky rostou, jaké je jejich okolí, zajímalo je, kdo budou jejich sousedé a kam budou chodit na nákupy. Moc se těšili, už předem si nakupovali osobní vybavení a výzdobu do svých pokojíčků. Ti, kteří již žijí v nových podmínkách, si rychle zvykají a určitě by neměnili. Péči mají stejnou jako dříve, ale kvalita životních podmínek je o několik stupínků výš. Totéž lze říct o zaměstnancích, kteří našli v nových domcích druhý domov. Většina z nich se do práce opravdu těší, i když je velmi náročná,“ řekl ředitel Čtyřlístku Svatopluk Aniol s tím, že v souvislosti s transformačními změnami musela organizace řešit i řadu velmi složitých úkolů spojených hlavně se zajištěním kvality a rozvozu připravovaných jídel, s mobilitou zdravotních sester a podobně, které se ale zkušenému týmu podařilo zvládnout.

Celkové náklady na tříletý projekt, který zásadně proměnil kvalitu životních podmínek i bydlení a úroveň poskytovaných služeb klientům Čtyřlístku, se odhadují na více jak 276 milionů korun. Příspěvek z fondů Evropské unie bude činit zhruba 230 milionů korun, zbývající část nákladů pokrývá statutární město Ostrava.

Hlavní sídlo organizace Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava bylo postaveno v roce 1991 v Muglinově. Jedna z největších organizací poskytujících v Moravskoslezském kraji sociální služby lidem se zdravotním postižením, mentálním i tělesným, oficiálně vznikla 1. ledna 1992, tehdy ještě pod názvem Ústav sociální péče pro mentálně postižené. Zpočátku pečovala formou různých typů pobytových, ambulantních i terénních služeb o více než 400 klientů. V posledních deseti letech organizace prochází zásadní proměnou směřující k humanizaci poskytovaných služeb. S ní úzce souvisí také transformační proces, který bude dokončen na sklonku letošního roku. V současné době poskytuje Čtyřlístek sociální služby více než 250 klientům ve věku od devíti let do stáří, a to jak v pobytových službách, tak ve službách sociální prevence včetně fakultativních služeb, zdravotní péče a základního sociálního poradenství.

Další příspěvky