Aktualizováno 26.11.2021

Sportovní areál Poruba

2017
Záměr
2018
Příprava
2020
Realizace
»
2023
Dokončeno

Modernizace sportovního areálu Poruba (bývalý VOKD)

Celý komplex nacházející se na ulici Skautská v současnosti zahrnuje travnaté hřiště na kopanou, volejbalová hřiště, škvárové hřiště na kopanou, asfaltová hřiště na házenou, atletický ovál, sektory pro atletiku a tenisový areál s kurty včetně cvičné stěny.

Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap:

 1. etapa – vybudování hřiště s umělým trávníkem tzv. 3. generace, provedeny budou stavební úpravy tribuny a oplocení včetně provedení nezbytných terénních a sadových úprav. Součástí stavby bude i realizace související technické a dopravní infrastruktury (přípojka vody, dešťová kanalizace, přípojka NN, kamerový systém, areálové komunikace). Na hřišti s umělým osvětlením budou trénovat a hrát své zápasy fotbalisté a hráči amerického fotbalu. Stavba byla zahájena na konci června 2021, ukončení realizace je plánováno v prosinci 2021 (za příznivých klimatických podmínek). Zhotovitelem stavby je firma SPORTECH CZ, s.r.o..
 2. etapa – je zahájena realizací dílčí části, a to rekonstrukcí objektu tenisových šaten, které budou sloužit nejen tenistům, ale předpokládá se také využití pro další sportovce a návštěvníky areálu (atletika, návštěvníci, mládež). Díky změně dispozičního řešení a využití místností dojde k doplnění dalších šaten, vybudování zázemí pro sportovní kluby, správce areálu a doplní se chybějící toalety pro areál. Součástí jsou také potřebné přípojky tohoto objektu.

Zhotovitelem stavebních prací je společnost STASEKO PLUS s.r.o. Realizace stavebních prací byla zahájena na konci prosince 2020, dokončení a zprovoznění budovy šaten je plánováno na konec roku 2021, jejich zprovoznění pak v lednu 2022.

Realizace výstavby zbývající části II. etapy by měla být zahájena po ukončení soutěže na zhotovitele, která v současné době probíhá a dokončena v polovině roku 2023.

Obě etapy jsou realizovány dle projektové dokumentace zpracované společností CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

 

Plán areálu po rekonstrukci

Modernizace areálu bude zahrnovat:

 • demolici stávající správní budovy, vybudování nového vstupu se šatnami a zázemím pro sportovce,
 • budova pro tenis – rekonstrukce stávající budovy, doplnění o tenisové šatny, zázemí pro správce areálu, apod.,
 • betonové tribuny – demolice a zatravnění části stávajících tribun, vybudování tribuny pouze na 1 straně, cca 1 000 míst pro diváky,
 • atletický ovál včetně navýšení počtu drah (100 m 8 drah, zbytek 6 drah) a sektorů pro technické disciplíny,
 • revitalizace stávajícího travnatého hřiště,
 • vybudování nové travnaté plochy – tréninkového hřiště,
 • vybudování multifunkčního hřiště pro různé sporty, velikost cca 20×40 m, využití pro sportovní kluby, veřejnost, TV základních škol v okolí, apod.,
 • vybudování občerstvení se zahrádkou a dětským hřištěm,
 • vybudování workoutového hřiště,
 • vybudování zázemí pro sportovní potřeby,
 • revitalizaci vnitřních komunikací a chodníků.

Sportovní areál byl v souvislosti s rekonstrukcí převeden do základního kapitálu společnosti SAREZA.