Aktualizováno 8.9.2022

Sportovní areál Poruba

Strategický projekt
2017
Záměr
2018
Příprava
2020
Realizace
»
2023
Dokončeno

Modernizace sportovního areálu Poruba (bývalý areál VOKD)

Celý komplex nacházející se na ulici Skautská v současnosti zahrnuje travnaté hřiště na kopanou, volejbalová hřiště, škvárové hřiště na kopanou, asfaltová hřiště na házenou, atletický ovál, sektory pro atletiku a tenisový areál s kurty včetně cvičné stěny.

Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap:

1.etapa – vybudování hřiště s umělým trávníkem tzv. 3. generace, provedeny budou stavební úpravy tribuny a oplocení včetně provedení nezbytných terénních a sadových úprav. Součástí stavby bude i realizace související technické a dopravní infrastruktury (přípojka vody, dešťová kanalizace, přípojka NN, kamerový systém, areálové komunikace). Na hřišti s umělým osvětlením budou trénovat a hrát své zápasy fotbalisté a hráči amerického fotbalu. Stavba byla zahájena na konci června 2021 a ukončena v červnu 2022. Zhotovitelem stavby je firma SPORTECH CZ, s.r.o..

2.etapa – realizace rekonstrukce celé II. etapy již byla na konci ledna zahájena předáním staveniště a zahájením bouracích prací. Tato etapa je rozsahem ve srovnání s dosavadní I. etapou výrazně náročnější, zahrnuje rekonstrukci a výstavbu hlavní fotbalové travnaté plochy s tribunou pro 1 000 diváků, atletického 400 m oválu s technickými sektory, tréninkového travnatého hřiště, víceúčelového hřiště s umělým povrchem, workoutového a dětského hřiště. Tato sportoviště budou po dokončení využívána registrovanými sportovci, sportovními kluby i veřejností. Součástí druhé části rekonstrukce je také vybudování nového vstupního objektu s šatnami a občerstvením, skladové a jiné technické zázemí, komunikace, oplocení a veškeré areálové rozvod. Zhotovitelem stavby je firma ZLÍNSTAV a.s. Realizace výstavby má být dokončena v polovině roku 2023. Obě etapy jsou realizovány dle projektové dokumentace zpracované společností CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Plán areálu po rekonstrukci

Modernizace areálu bude zahrnovat:

 • demolici stávající správní budovy, vybudování nového vstupu se šatnami a zázemím pro sportovce,
 • budova pro tenis – rekonstrukce stávající budovy, doplnění o tenisové šatny, zázemí pro správce areálu, apod.,
 • betonové tribuny – demolice a zatravnění části stávajících tribun, vybudování tribuny pouze na 1 straně, cca 1 000 míst pro diváky,
 • atletický ovál včetně navýšení počtu drah (100 m 8 drah, zbytek 6 drah) a sektorů pro technické disciplíny,
 • revitalizace stávajícího travnatého hřiště,
 • vybudování nové travnaté plochy – tréninkového hřiště,
 • vybudování multifunkčního hřiště pro různé sporty, velikost cca 20×40 m, využití pro sportovní kluby, veřejnost, TV základních škol v okolí, apod.,
 • vybudování občerstvení se zahrádkou a dětským hřištěm,
 • vybudování workoutového hřiště,
 • vybudování zázemí pro sportovní potřeby,
 • revitalizaci vnitřních komunikací a chodníků.

Sportovní areál byl v souvislosti s rekonstrukcí převeden do základního kapitálu společnosti SAREZA.