Přeskočit na obsah
2
etapy rekonstrukce
1000
míst pro diváky
400
metrový ovál
Sportovní areál Poruba, bývalý areál VOKD, se po letech chátrání dočkal kompletní rekonstrukce. Ta je rozdělena do dvou etap. Celý komplex nacházející se na ulici Skautská zahrnuje travnaté hřiště na kopanou, volejbalová hřiště, škvárové hřiště na kopanou, asfaltová hřiště na házenou, atletický ovál, sektory pro atletiku a tenisový areál s kurty včetně cvičné stěny.

Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba byla dokončena a objekt tak nabídne moderní sportoviště se vskutku širokým spektrem využití. Neschází potřebné zázemí, doplněny byly komunikace. Rekonstrukce areálu byla rozfázována do dvou etap, první část sportoviště byla uvedena do provozu v květnu 2022. Náročnější, druhá etapa odstartovala v únoru loňského roku a dokončena byla v září 2023. Celkové náklady na druhou etapu dosáhly výše 166 milionů korun a jsou hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostravy.

1. etapa

1. etapa zahrnuje vybudování hřiště s umělým trávníkem tzv. 3. generace, provedeny byly stavební úpravy tribuny a oplocení včetně provedení nezbytných terénních a sadových úprav. Součástí stavby byla i realizace související technické a dopravní infrastruktury (přípojka vody, dešťová kanalizace, přípojka NN, kamerový systém, areálové komunikace). Na hřišti s umělým osvětlením budou trénovat a hrát své zápasy fotbalisté a hráči amerického fotbalu. Stavba byla zahájena na konci června 2021 a ukončena v červnu 2022. Zhotovitelem stavby je firma SPORTECH CZ, s.r.o..

2. etapa

Realizace rekonstrukce celé II. etapy byla zahájena na konci ledna 2022 předáním staveniště a zahájením bouracích prací. Tato etapa byla rozsahem ve srovnání s dosavadní I. etapou výrazně náročnější. Zahrnovala rekonstrukci a výstavbu hlavní fotbalové travnaté plochy s tribunou pro 1 000 diváků, atletického 400 m oválu s technickými sektory, tréninkového travnatého hřiště, víceúčelového hřiště s umělým povrchem, workoutového a dětského hřiště. Součástí druhé části rekonstrukce bylo také vybudování nového vstupního objektu s šatnami a občerstvením, skladové a jiné technické zázemí, komunikace, oplocení a veškeré areálové rozvody. Zhotovitelem stavby je firma ZLÍNSTAV a.s. Obě etapy byly realizovány dle projektové dokumentace zpracované společností CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Plán areálu po rekonstrukci

Modernizace areálu zahrnuje:

 • demolici stávající správní budovy, vybudování nového vstupu se šatnami a zázemím pro sportovce,
 • budova pro tenis – rekonstrukce stávající budovy, doplnění o tenisové šatny, zázemí pro správce areálu, apod.,
 • betonové tribuny – demolice a zatravnění části stávajících tribun, vybudování tribuny pouze na 1 straně, cca 1 000 míst pro diváky,
 • atletický ovál včetně navýšení počtu drah (100 m 8 drah, zbytek 6 drah) a sektorů pro technické disciplíny,
 • revitalizace stávajícího travnatého hřiště,
 • vybudování nové travnaté plochy – tréninkového hřiště,
 • vybudování multifunkčního hřiště pro různé sporty, velikost cca 20×40 m, využití pro sportovní kluby, veřejnost, TV základních škol v okolí, apod.,
 • vybudování občerstvení se zahrádkou a dětským hřištěm,
 • vybudování workoutového hřiště,
 • vybudování zázemí pro sportovní potřeby,
 • revitalizaci vnitřních komunikací a chodníků.

Sportovní areál byl v souvislosti s rekonstrukcí převeden do základního kapitálu společnosti SAREZA.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2020 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • společnost Sareza
 • CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. autoři projektové dokumentace

Garanti

 • Jan Dohnal primátor města Ostravy

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/sportovni-areal-poruba