Aktualizováno 2.12.2020

Rozvoj lokality u Planetária Ostrava

Planetárium Ostrava nabízí chytrou zábavu a vzdělávání pro návštěvníky všech věkových kategorií. Planetárium je součástí Hornicko-geologické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava. Jeho jedinečnost spočívá v moderních technologiích, které jsou využívány k zobrazení dokonalé hvězdné oblohy, k letům do vesmíru nebo jako tzv. sférické kino. Rozvoj areálu Planetária i jeho okolí, včetně dostupnosti je pro atraktivní provoz důležitý.

Do rozvoje lokality Planetária jsou zapojeny projekty města i univerzity. Zatím ve stavu vize je přístavba s pracovním názvem „MOON“. Realizace je závislá na získání vhodných finančních prostředků. Stejně tak jako dostavba cyklostezky Q, rozšíření parkoviště, zlepšení přístupové komunikace, vybudování smyčky pro autobusy a zatraktivnění lesoparku v lokalitě kolem Planetária.

V rámci zatraktivnění lesoparku byl roce 2019 dokončen Oherův okruh, který slouží všem běžeckým nadšencům.

Amfi