Přeskočit na obsah
Planetárium Ostrava je hojně navštěvovaným místem, nabízí chytrou zábavu a vzdělávání pro návštěvníky všech věkových kategorií. V plánu je výstavba nové budovy "MOON", dostavbu cyklostezky Q, parkoviště, zlepšení přístupové komunikace, vybudování smyčky pro autobusy a zatraktivnění lesoparku v lokalitě kolem Planetária.

Do rozvoje lokality Planetária jsou zapojeny projekty města i univerzity. Ve stavu přípravy projektové dokumentace je stavba nového objektu v areálu Planetária s pracovním názvem „MOON“. Realizace je závislá na získání vhodných finančních prostředků. Stejně tak jako dostavba cyklostezky Q, rozšíření parkoviště, zlepšení přístupové komunikace, vybudování smyčky pro autobusy a zatraktivnění lesoparku v lokalitě kolem Planetária.

Stavba MOON

Dle Strategického záměru VŠB-TUO 2021 – 2027 je v přípravě úprava plochy v prostoru Planetária, které bude rozšířeno o objekt s názvem „Moon“. Ten spolu s Planetáriem vytvoří unikátní komplex, který zviditelní nejen Hornicko-geologickou fakultu, ale stane se díky své jedinečnosti dominantou celé univerzity. Vznikne moderní vzdělávací centrum s gastronomickými službami pro návštěvníky areálu. Návrh stavby „Moon“ je již zpracován, jeho autorem je Ateliér Simona Group.

Závlek cyklostezky Q by měl být dokončen do roku 2024.

V rámci zatraktivnění okolí Planetária byl v lesoparku v roce 2019 dokončen Oherův okruh, který slouží všem běžeckým nadšencům.

Umístění projektu

Seznam projektů

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Krásné Pole

Garanti

 • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/rozvoj-lokality-planetarium-ostrava