Publikováno: 03.06.2024

Nový park v nejlidnatější části města nabízí také vodní biotop

Další místo ve městě získalo zcela novou podobu. Parková plocha u polikliniky v Ostravě-Hrabůvce se z nevzhledného prostoru proměnila v klidovou zónu, jíž dominuje unikátní vodní biotop s lehacími platy ze dřeva. V místě již klíčí semínka nového trávníku, zasázeny byly trvalkové záhony, neschází desítky vysázených keřů a stromů. Autoři projektu nezapomněli ani na nový mobiliář, osvětlení místa a doplněny byly i komunikace parku.

„Významně zastavěný městský prostor byl obohacen atraktivním vodním prvkem v podobě biotopu, který v zástavbě zlepší mikroklima. Projekt ctí šetrné nakládání s vodou, biotop je dotován vodami, které jsou sbírány z průsačných zpevněných povrhů parkové plochy v rámci šetrného nakládání s vodou. Čištění biotopu zajistí pobřežní vegetační pásmo rostlin a cirkulace vody. Jedná se o další městský projekt v souladu se zásadami metodiky modrozelené infrastruktury,“ konstatovala Hana Tichánková, náměstkyně primátora.

Vodní prvek je doplněn dřevěným molem s lehacími platy, nábřeží biotopu a hlavní pěší komunikace jsou tvořeny propustným probarveným betonem (jedná se o vodopropustný materiál). Další cesty jsou vytvořeny ze zatravněného štěrku, páteřní cestu pak lemuje trvalkový záhon. Vysázeny byly tisíce rostlin, cibulovinami počínaje a vodními rostlinami konče. Prostor byl dovybaven městským mobiliářem, lavičkami i odpadkovými koši.

„Zhotovitelem projektu byla městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň. Práce započaly v září loňského roku a dokončeny byly v květnu roku 2024. Náklady na realizaci parkové plochy činí takřka 27 milionů korun bez DPH. Projektovou dokumentaci vyhotovil ateliér Ing. Pavel Šimek – Florart, autory výchozí architektonické studie byli Ing. arch. Jan Zavadil a Ing. Ivan Tachezy,“ doplnil Břetislav Riger, náměstek primátora. Část projektu byla financován prostřednictvím Fondů EHP a Norska, výše dotace z Norských fondů činí 14,4 milionů korun s DPH.

Vysázeno bylo 26 stromů, převážně plnokvětých neplodících třešní, a 27 stromů keřovitého tvaru a keřů, pět stávajících stromů bylo přesazeno. Založeno bylo 251 metrů² trvalkových záhonů, 5951 metrů² trávníku, vysazeno bylo 1 300 vodních a vlhkomilných rostlin i 5 522 cibulovin. Neschází narcisy, krokusy, tulipány ani okrasný česnek. Výsadba obsáhla také sítiny, orobinec, puškvorec, žabník, ostřici, tužebník, kosatce, vrbinu, mátu, šmel, kypreje či krvavec a mnohé další. 

Vodní prvky, které ve městě doplňují zeleň, přispívají k adaptaci městského prostředí na klimatické změny. V závěru loňského roku byl veřejnosti zpřístupněn velmi zdařilý projekt Cesta vody v Bělském lese, který se stal lidmi záhy velmi vyhledávaný. Ostrava realizuje či podporuje celou řadu tzv. zelených projektů. Území města je členěno na parčíky a parky i stromořadími. V letošním roce byl dokončen rovněž Tylův sad ve Slezské Ostravě a před dokončením je také park v Ostravě-Zábřehu. Snažíme se omezovat betonové, asfaltové i nezasákavé plochy. Kolem chodníků a komunikací jsou vysazovány trvalkové zákony či květnaté louky,“ vysvětlil Aleš Boháč, náměstek primátora.

Další příspěvky