Publikováno: 30.07.2020

MSIC připravil workshopy o cirkulární ekonomice

Začátkem měsíce července proběhl v prostorách Expat Centra Ostrava první ze série odborných workshopů pořádaných Moravskoslezským inovačním centrem s názvem Cirkuluj a žij udržitelně. Workshop byl zaměřen na vysvětlení základů cirkulární ekonomiky, jaké přináší příležitosti a proč potřebujeme začít přemýšlet jinak.

„Je potřeba si uvědomit, že to, co už nepotřebujeme, posíláme pryč. Ale PRYČ prostě neexistuje.“ říká Barbora Kebová z Institutu cirkulární ekonomiky

Účastnici workshopu se  dozvěděli mnoho zajímavých faktů o cirkulární ekonomice. Například, že nejvíce (až 53 %) potravinového odpadu pochází z našich domácností. Nebo třeba že Earth Overshoot Day – den, kdy jsme vyčerpali planetární zdroje, které jsou schopny se během jednoho roku obnovit, se v České republice konal 16. dubna  2020. Overshoot day porovnává naší ekologickou stopu, která udává kolik „přírody“ potřebujeme pro naplnění našich potřeb a biokapacitu planety. Ta se dá popsat jako schopnost přírody se regenerovat a absorbovat naše odpady včetně emisí skleníkových plynů.

Inovační centrum MSIC je součástí evropského projektu na zapojení občanů do tzv. cirkulární ekonomiky CECI (Citizen Involvement in Circular Economy Implemenatation) financovaným z programu Interreg Europe. Cílem projektu je zvýšit povědomí o cirkulární ekonomice,  zdůraznit důležitost zapojení občanů a inspirovat je tak k přijmutí udržitelných spotřebních návyků, chování a společně přispět ke snižování produkce odpadu a úspoře energie. Více o projektu ZDE.

Cílem MSIC je pořádat každý měsíc zajímavé osvětové workshopy, akce pro veřejnost, či besedy na rozličná témata, která pomohou v šíření myšlenky cirkulární ekonomiky. Proto se v následujících měsících MSIC zaměří na další podobná témata. V srpnu se připravuje další workshop s názvem Nevyhazuj a opravuj!, kde se přejde od teorie k praxi. Veřejnost bude mít možnost přinést si své vlastní věci či drobné spotřebiče a v rámci workshopu bude řešit , jak by se daly spravit, jestli to má smysl a zda to zvládnou sami. Podpoří se tím myšlenka prodlužování životního cyklu produktů skrze opravu, repasování, znovuvyužití či renovaci. V září se pak zaměří na téma Udržitelně již od kolébky aneb co všechno opravdu potřebuje mimino – s Kristýnou Farkašovou a říjen bude ve znamení Upcyklace oděvů  – s Petrou Nedbálkovou.

 

Další příspěvky