Publikováno: 03.04.2017

Proběhla veřejná diskuze k vlivu strategického plánu za životní prostředí

V úterý 28. března proběhlo na Nové radnici setkání k projednání vlivu Strategického plánu na životní prostředí (tzv. proces SEA, anglicky Strategic Environmental Assessment) za účastí veřejnosti, primátora Ostravy, hodnotitelů SEA a zpracovatelů plánu.

Veřejnost byla seznámena s procesem tvorby a zaměřením strategického plánu a hodnocením jeho vlivu na životní prostředí. Dle vyjádření odborníků nemá Strategický plán žádné závažné negativní vlivy a významně směřuje ke zlepšování životního prostředí. V rámci zajímavé diskuze zazněla řada dotazů, připomínek a námětů k plánu, například k vlivu emisních zdrojů na kvalitu ovzduší, zlepšení situace v oblasti silniční i železniční dopravy, připravované tramvajové trati v Porubě, k využití elektromobilů nebo k revitalizaci zeleně ve městě. Kompletní zápis z veřejného projednání naleznete ZDE.

Podle průzkumů lidem na životním prostředí v Ostravě záleží a chtějí se podílet na jeho zlepšování. Své názory se nebojí podat při veřejných diskuzích ani při průzkumu v rámci online dotazníků. Těší mě, že jako v podstatě jediné město máme tak úzkou spolupráci s veřejností a jsme v tomto v současnosti unikátní“, sdělil k tématu primátor Ostravy Tomáš Macura.

Další fází bude zapracování připomínek a námětů vzešlých z procesu SEA do textu Strategického plánu a jeho konečné schválení na zastupitelstvu města v květnu 2017. Text strategického plánu najdete na WWW.FAJNOVA.CZ/STRATEGICKY-PLAN. Dokumenty týkající se procesu SEA jsou k dispozici v informačním systému WWW.CENIA.CZ/SEA.

Další příspěvky