Publikováno: 16.08.2023

Připravuje se revitalizace parku za bývalou prodejnou Hodoňanka

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky připravuje revitalizaci parku za bývalou prodejnou Hodoňanka. Nachází se v sousedství ulic 28. října, Přemyslovců a Kaštanová, spadá tedy do území, kterým se zabývá Koncepce městské třídy 28. října – Opavská.

Proto obvod projekt diskutoval s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA), aby jej sladil s principy Koncepce městské třídy. Na park navazuje proluka na nároží, která se má v budoucnu zastavět – proluka může být součástí revitalizace, není však vhodné zde umisťovat dlouhodobé prvky (např. nákladné hřiště) či nové stromy. Důstojný vstup do parku je potřeba vytvořit i z ulice 28. října a v případě zástavby v proluce tento vstup do parku zachovat

Dále je třeba vést přes park přímou a pohodlnou pěší trasu spojující ulice 28. října a Přemyslovců a vyvážit množství herních a workoutových prvků vůči zeleni – pohyb a pobyt lidí zabezpečí žádoucí sociální kontrolu místa, zároveň budou zachovány i plochy zeleně

V tuto chvíli obvodem vybraný zpracovatel dokončuje územní studii, následovat bude výběr zhotovitele projektu. Během příštího roku proběhnou projekční práce a následně realizace.

Záleží nám na spolupráci na projektech různých měřítek. Ačkoliv má zmíněný park spíše lokální význam, po dokončení revitalizace podpoří příjemnou atmosféru městské třídy. Spolu s rekonstrukcí ulice Přemyslovců je to další díl celkové proměny městské třídy 28. října – Opavská a okolí.

Zdroj: MAPPA

Další příspěvky