Publikováno: 10.05.2021

Poruba má hotovou koncepční studii VIII.stavebního obvodu a lokality Nového Pustkovce

Koncepční studie VIII. stavebního obvodu a Nového Pustkovce už má konkrétní výstupy. Prohlédnout si je mohou lidé až do 5. května u Duhy a u nákupního centra v Novém Pustkovci. Odborníci při konečném návrhu úprav vycházeli i z komentářů a připomínek z veřejného online projednání, které se konalo v lednu.

Co se tedy oproti původním návrhům změnilo? Hlavní pěší trasa, která je ústředním motivem návrhu v oblasti VIII. obvodu, byla protažena až směrem ke konečné zastávce MHD a napojena na trasu k obchodnímu centru Géčko. Řešení cyklistické dopravy bylo doplněno o řadu drobností a návazností. Zvláštní pozornost byla věnována Opavské ulici, aby se zlepšila její prostupnost. Změněno bylo řešení přechodu u Studentské ulice, přechod u ulice Bedřicha Nikodema byl doplněn o logické návaznosti. Některé detaily parkování nebo prvků veřejného prostoru byly jinak graficky pojaty, aby nevyvolávaly nedorozumění a byly pro občany srozumitelnější.

Studie byla také doplněna o několik detailů, které usnadní její využití v dalších letech. Byly stanoveny plochy, na kterých je v budoucnu možné uvažovat o výstavbě, aniž by měla rušivý nebo nekoncepční dopad na své okolí. Dále byly blíže specifikovány povrchy chodníků, které budou postupně opravovány, nebo byla vymezena místa pro budoucí detailní řešení – například prostory před školami a další významná veřejná prostranství, která si zaslouží ještě podrobnější návrh, než jaký koncepční studie může přinést.

Návrhy si můžete prohlédnout zde.

FajnOVA Poruba

Zdroj: https://fajnovaporuba.cz/

Další příspěvky