Publikováno: 22.02.2022

Pokračují přípravy k výstavbě třetí největší sportovní haly v Ostravě

O záměru výstavby nové multifunkční haly až pro 3 500 diváků na Fifejdách jsme již informovali v loňském roce. Hala pro míčové sporty vznikne v prostoru bývalého autobusového depa v ulici U Stadiónu v Moravské Ostravě a bude využívána jak vrcholovými sportovci, tak sportující veřejností. Náklady na výstavbu a rekonstrukci objektů přesáhnou 600 milionů korun, stavební povolení bude k dispozici v létě a teoreticky by se mohlo začít stavět už letos. Provoz haly by měl být zahájen v roce 2024.

Architektonický návrh, který vznikl v ateliéru Platforma architekti, propojuje původní architekturu s prvky současnými a moderními. „Stávající prostor haly je problémový z hlediska výšky, přistoupili jsme proto k tomu, že odstraníme střechu haly, vložíme do ní novou, čímž vlastně vznikne hala v hale. Fasádu objektu máme díky stávající budově, kterou vyčistíme. Koridorem pak bude přidružena hala tréninková,“ popsal architekt projektu David Průša.

Nositelem projektu je Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, jehož je město členem, spolek by měl realizovat výstavbu i zajišťovat následný provoz. K realizaci projektu výstavby haly bylo uzavřeno memorandum o spolupráci statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, ČSAD Ostrava a. s. a Spolku na podporu sportu, dětí a mládeže. Hala bude sloužit zejména pro trénink a zápasy basketbalových, volejbalových, florbalových a házenkářských oddílů, ale také pro jiné sporty (např. sportovní gymnastiku) a významné sportovní či kulturní akce.

„Výstavba nové haly je příkladem spolupráce veřejného a soukromého sektoru, v jejímž rámci dojde k revitalizaci stávající budovy. Všechny subjekty, které uzavřely memorandum přispějí k realizaci projektu. Město částkou do výše maximálně 200 milionů korun, kraj částkou ve výši maximálně 80 milionů korun, ČSAD Ostrava poskytnutím nemovitých věcí, zpracováním projektové dokumentace a spolek zajištěním následného provozu. Další finance chceme získat také žádosti o dotační podporu Národní sportovní agentury, v závěru února budu usilovat o potřebnou podporu projektu v Praze. Výstavba nové haly je strategickým projektem města, je také součástí akčního plánu pro sport,“ uvedla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

„Díky velmi vhodnému designu odpovídajícímu 21. století by měla nová Multifunkční sportovní hala velmi slušně reprezentovat Ostravu, navíc se líbí i národním federacím míčových sportů, a máme ambice pořádat i mezinárodní akce,“ uvádí Tomáš Vrátný za Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, který je nositelem projektu.

V roce 2021 byla dokončena projektová dokumentace stavby, v současné době běží proces vyjadřování dotčených orgánů v rámci územního a stavebního řízení. Aktuální stav přípravy projektu byl představen v závěru minulého roku komisím rady města, zastupitelstvo bylo seznámeno s postupem projektu na svém únorovém jednání. Kromě statutárního města Ostrava bude aktuální stav výstavby haly postupně představován a projednáván také v orgánech městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a v březnu 2022 je plánováno veřejné projednání projektu s občany žijícími v dané lokalitě. Více k projektu v odkazu www.halaostrava.cz.

Další příspěvky