Publikováno: 03.05.2023

Pavilon G na Černé louce se již letos chystá na rekonstrukci

Pavilon G se nachází na výstavišti Černá louka v Ostravě a vznikl v 60. letech jako jeden z pavilonů na výstavním areálu. Do budoucna by se měl pavilon přeměnit ve velkou zkušebnu a studiovou scénu s kapacitou cca 220/500 míst.

Stavební povolení nabylo právní moci k 14. 4. 2023, aktuálně probíhá výběr zhotovitele.

Rekonstrukce pavilonu byla zařazena mezi investice města pro rok 2023 a začít by měla v ideálním případě v 2. polovině roku 2023. Dokončení se předpokládá do dvou let.

Další příspěvky