Publikováno: 05.04.2017

Parkovací dům Fifejdy

V prostoru parkoviště u nemocnice na Fifejdách postaví město Ostrava nový parkovací dům. Výstavbou parkovacího domu dojde k navýšení parkovací kapacity ze 110 na přibližně 430 míst. Samozřejmostí jsou místa pro imobilní, motocykly a jízdní kola.

Parkovací dům je navržen jako pětipatrový, dvě patra budou podzemní a budou určena pro parkování zaměstnanců nemocnice. Přízemní patro bude sloužit pro vjezd a výjezd vozidel a nalezneme zde také nemocniční lékárnu, obchodní prostory a technické zázemí. Druhé a třetí nadzemní podlaží bude určeno parkování veřejnosti. Využita bude i střecha, s největší pravděpodobností bude sloužit jako otevřené parkoviště. Jednotlivá patra budou propojena dvěma rampami v centrální části parkovacího domu.

Výhledově je počítáno se zprůjezdněním ul. Hornopolní s propojením na ul. 28. října a v prostoru parkovacího domu je na ul. Hornopolní uvažováno s umístěním zastávek MHD.

Další příspěvky