Publikováno: 30.03.2016

Ostravské proměny No. 9: Sociální služby pro téměř 30 000 uživatelů

V Ostravě nabízí sociální služby 70 registrovaných poskytovatelů sociálních služeb. Zajišťují 182 služeb, které využívá téměř 30 000 občanů města. Do oblasti sociálních služeb město průběžně investuje miliony korun ročně.

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivým občanům nebo jejich rodinám, pokud se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc. Služby se občanům poskytují v jejich domácím prostředí, jako tzv. terénní služby, ambulantně, kdy uživatel dochází do zařízení, nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb. Největší prostor je věnován službám ambulantním, které poskytuje 54 % zařízení.

V roce 2013 byl v Ostravě Mariánských Horách a Hulvákách otevřen DUHOVÝ DŮM jako jedna z největších investic do sociálních služeb v posledních několika letech. Nabízí odlehčovací službu, individuální péči a pomoc pro děti a dospělé s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením. Zastupuje tak pečující osobu, která potřebuje čas využít k regeneraci a vyřízení osobních záležitostí.

Další příspěvky