Publikováno: 05.04.2016

Ostravské proměny No. 10: 100 milionů přepravených osob ročně

Kvalitní dopravní síť je předpokladem harmonického rozvoje města a je taky nezbytná pro zlepšení stavu ovzduší.

Ostrava v posledních letech uskutečnila několik velkých dopravních investic, takže ani výčet těch nejvýznamnějších není zrovna nejkratší.

Mezi klíčové projekty patří například REKONSTRUKCE PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU VE SVINOVĚ, který je největším dopravním terminálem v kraji a má nadregionální význam. Byly vybudovány také nové přestupní uzly a DOPRAVNÍ TERMINÁLY V HULVÁKÁCH, Hranečníku a DUBINĚ, které umožnily ukončit převážnou většinu spojů příměstské dopravy a zajistily jejich návaznost na linky MHD. Dopravní podnik přepraví ročně v průměru téměř 100 milionů lidí.

Zajímavým a užitečným projektem je nově vybudovaná vlaková zastávka Stodolní, která se otevřela v roce 2007.

Rušno bylo a je taky na silnicích. Uskutečnila se například výstavba prodloužené ulice Rudné, Ruské, Místecké, Severního spoje a PORÁŽKOVÉ ULICE.

Město ve spolupráci se společností SAAB zahájilo projekt Inteligentního dopravního systému, který v budoucnosti zlepší dopravní situaci ve městě, průjezdnost i parkování. Byl spuštěn NAVIGAČNÍ PARKOVACÍ SYSTÉM, který usnadňuje řidičům parkování v centru města, vznikly inteligentní a bezbariérové zastávky a po cestách a kolejích jezdí desítky nových ekologických a nízkopodlažních vozidel MHD.

V neposlední řadě byla zahájena REKONSTRUKCE NÁDRAŽNÍ ULICE.

Další příspěvky