Publikováno: 26.07.2017

Ostravané získali titul „Město s dobrou praxí“

Ocenění patří především těm Ostravanům, kteří se zapojili do tvorby  strategického plánu města pod značkou FajnOVA. Získaný titul „Město s dobrou praxí“ získala Ostrava jako jediná v České republice.

V minulém roce byl zpracován strategický plán (pod značkou fajnOVA), který je o rozvoji Ostravy až do roku 2030. Zapojilo se do něj 20 tisíc lidí, což je unikátní počet nejméně v rámci střední Evropy. Zapojení obyvatel města a množství odborníků do tvorby plánu bylo správnou, i když složitější, cestou proto je to také titul všech, kteří na jeho přípravě s FajnOVOu spolupracovali. Všem patří velké poděkování.

Síť evropské mezinárodní spolupráce mezi městy URBACT vyhlásila na jaře 2017 výzvu pro města a jejich projekty. Cílem výzvy bylo nejen zmapování současných témat, která města řeší, ale zároveň je rozšířit napříč Evropou. Ostrava se přihlásila s participativní tvorbou strategického plánu fajnOVA, který realizovala v roce 2016 a uspěla. Získala titul Město s dobrou praxí jako jediné město v České republice.

Ostrava se bude jako Město s dobrou praxí aktivně účastnit Festivalu měst URBACT letos v říjnu v estonském Tallinu. Pro město je to příležitost propagovat svou práci a zviditelnit Ostravu v evropském měřítku. Festivalu se má účastnit 450 zástupců z evropských měst.Titul zároveň Ostravě otevírá dveře být od roku 2018 součástí další sítě měst URBACT (nyní je zapojena ve dvou evropských URBACT projektech In Focus a Refill), kde může předávat své zkušenosti se strategickým plánováním jiným městům v Evropě anebo se od nich naopak učit jejich dobré praktiky.

Přispět svým hlasem můžete zde

Další příspěvky