Publikováno: 29.09.2021

Byl vyhlášen nový dotační program pro sport, nově lze žádat také o dotaci na projektovou dokumentaci

Nově budou moci žadatelé financovat také projektovou dokumentaci sportovišť díky dotacím města. Ostravští zastupitelé schválili na svém zářijovém zasedání nový dotační program. Cílem podpory je rozvoj a zkvalitnění potřebné sportovní infrastruktury na území města. Celý systém finanční podpory byl zoptimalizován, značně se sníží administrace žadatelů související s podáváním žádostí.

Nový program je reakcí na potřeby klubů. K tomu, aby měly investiční akce připravené, znaly celkovou finanční potřebu, mohly žádat o dotace zejména Národní sportovní agenturu a následně úspěšně stavět či rekonstruovat, projektovou dokumentaci nezbytně potřebují a na kterou si nově mohou v rámci titulu požádat. Díky tomuto kroku dojde k výraznému zvýšení kvality a dostupnosti ostravské infrastruktury v oblasti sportu. Víme, že obdobné projekty jsou během na dlouhou trať, chceme proto novinkou žadatelům začátky usnadnit,“ vysvětlila náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

V rámci Programu na podporu sportovní infrastruktury je vyčleněno k podpoře projektů pět milionu korun. Žádosti lze podat v termínu od 18. října 2021 do 1. listopadu 2021. Do výběrového řízení budou žadatelé podávat svou žádost prostřednictvím elektronického formuláře. Tento formulář zjednodušuje proces podávání žádostí, včetně zrušení povinnosti fyzického dokládání povinných příloh v souladu s trendem tzv. otevřené radnice.

Změny v poskytování dotací byly projednány na semináři, který byl pro sportovní kluby uspořádán, a to za účasti předsedy komise pro sport rady města. Město podporuje sportovní infrastrukturu dlouhodobě. Od roku 2018 bylo městem podpořeno v rámci předchozího dotačního programu 35 projektů téměř 14 miliony korun.

Rekonstrukce se dostalo různým objektům klubů, jen příkladem lze uvést dokončení rozšíření sportovního areálu Hošťálkovice, rekonstrukci sociálního zařízení basketbalového klubu v hale Tatran, rekonstrukci kanalizace či úpravu kolbiště v areálu jezdeckého klubu ve Staré Bělé. Opravena byla také podlaha ve sportovní hale v Ostravě-Porubě i střešní krytina loděnice a mnohé další. Víc jak 32 milionů korun však poskytlo město Ostrava formou mimořádných dotací, podařilo se tak významně rekonstruovat ostravskou sportovní infrastrukturu za celkovou hodnotu přes 100 milionů korun, díky externím dotacím.

V rámci nově schválených programů v oblasti sportu bude moci jeden klub podat jednu žádost o dotaci a následně (v kladném případě) bude uzavřena jedna smlouva.

Další příspěvky