Publikováno: 06.02.2020

Ostrava vyhlásila dotační program na obnovu reklamního označení provozoven

Není reklama vaší provozovny v souladu s nařízením, které začalo platit od 1.1.2020? Vytvořte si reklamní označení nové, získejte dotaci až 30 tis. Kč!

Ostrava se aktivně zabývá veřejným prostorem a připojila se k řadě měst, které se pustily do řešení problematiky reklamního smogu. Chce chránit urbanistický a architektonický charakter veřejného prostoru před nevkusnou, okolí nepřizpůsobenou, a velikostně nepřiměřenou reklamou. Se záměrem tento stav výrazně zlepšit připravilo město dotační program na podporu obnovy reklamního označení provozoven. Cílem je dosáhnout postupné výměny stávajících, již instalovaných nevhodných reklam na obchodech, kavárnách, restauracích, hernách atd. za takové, které snesou vysoké nároky na umístění v nejvýznamnějších částech města. Majitelé provozoven mají možnost čerpat dotaci až do výše 30 tisíc korun na obnovu reklamního označení jejich provozovny. Problematiku vizuálního smogu řeší schválené Nařízení města o regulaci reklamního smogu v Ostravě. Nová pravidla pro umisťování reklamy platí od 1.1.2020.

Ukázky vhodného a nevhodného použití reklamy na provozovně:

Kde a kdo může o dotaci požádat?

O dotaci mohou žádat podnikající fyzické nebo právnické osoby, jejichž provozovna se nachází v Ostravě a jejichž označení provozovny v současném provedení neodpovídá doporučením dle Manuálu umísťování reklamy v rámci projektu OSTRAVA 360°. Cílem je podpořit především menší podnikatele, kteří nedisponují finančními prostředky na odborný tým zabývající se reklamním marketingem. Proto jsou oprávněnými žadateli ti, jejichž celkový obrat za uplynulé účetní období nepřekročil 10 milionů korun. Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 3 tisíce korun, maximální výše poskytnuté dotace činí 30 tisíc korun.  Město se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně ve výši 70 %. Celková výše alokované částky je 3 miliony korun. Na dotaci tak dosáhne minimálně 100 ostravských provozoven. Lhůta pro podání žádosti je od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020. Žádosti budou zpracovány ve dvou termínech a to v květnu a září 2020, případně do vyčerpání alokovaných finančních prostředků. Každá žádost bez formálních a věcných nedostatků bude posuzována pracovní skupinou administrátora dotačního programu po obsahové stránce. Orgány města rozhodnou o poskytnutí dotací nejpozději do 30. 9. 2020. Dotační program se netýká provozoven vzniklých ode dne nabytí účinnosti uvedeného Nařízení tj. 1. 1. 2020.

Pro lepší orientaci v problematice reklamního smogu vydalo město Manuál umísťování reklamy města Ostravy. Ten přináší návod, jak rozeznávat vhodná a vkusná řešení a názorně prezentuje reklamy nevhodné. Manuál doplňuje Nařízení o regulaci reklamního smogu a spolu s dotačním programem na podporu obnovy reklamního označení provozoven na území města Ostravy tvoří základní pilíře projektu „OSTRAVA 360° – Kvalitní venkovní reklama ze všech úhlů“, jehož cílem je kultivace veřejného prostoru a zamezení šíření nevkusné a často také ilegální reklamy v Ostravě. Všechny dokumenty jsou ke stažení na www.ostrava360.cz. Vyhlášení dotačního programu je zveřejněno také na www.ostrava.cz.

Další příspěvky