Publikováno: 10.03.2017

Ostrava versus… Liverpool: vibrující město příležitostí, prosperity a rozmanitosti

Jak šla na tvorbu strategického plánu jiná města a metropole ve světě? Součástí přípravy fajnOVeho ostravského plánu je také poučení se z přístupu měst v zahraničí. Podívejte se na první z nich. Liverpool.

Liverpool tvořil nový strategický plán v roce 2013 s výhledem na deset let. Chtěl si upevnit svou pozici v regionu a uspokojit rostoucí poptávku po nových pracovních místech, dostupném bydlení, atraktivních podnikatelských, vládních, kulturních či zábavných aktivitách. Počet obyvatel města se totiž neustále zvyšuje. Tvůrci plánu si odpovídali na tyto jednoduché otázky. Kde chceme, aby společnost (Liverpool) byla za 10 let? Co potřebujeme udělat, aby se tam dostala? Kdy budeme vědět, že cíl je splněn?

Do tvorby plánu byli krom expertů zapojení i občané města. V první fázi poskytlo zpětnou vazbu přes 2000 lidí na uměleckých workshopech, záchytných stáncích, komunitních akcí a fórech. V druhé obdržela každá domácnost v Liverpoolu pozvání na veřejné projednání. Městská rada zřídila speciální telefonní linku pro odpovědi na dotazy k chystané strategii.

Výsledek? Liverpoolský plán je rozdělený do 7 strategických oblastí a 26 specifických cílů. Každá strategická oblast má vymezené konkrétní specifické cíle, roční cíle a na ně navázané významné projekty. Ke každé ze strategických oblastí jsou rovněž vymezeny klíčové politiky města, které mají v kompetenci rozvoj dané oblasti, a konkrétní strategické dokumenty, které podporují zvolenou oblast. Posun v dosahování výsledků se vyhodnocuje dvakrát ročně.

Vize města: Liverpool, vibrující město příležitostí, prosperity a rozmanitosti.

Jaké měli lidé z Liverpoolu představy o svém městě? Tady je pár ukázek. Nemyslíte, že jsou hodně podobné představám lidí v Ostravě?
„Čisté a opečovávané město s atraktivními veřejnými ulicemi a místy.“
„Dostupná a frekventovaná veřejná doprava.“
„Vysoká kvalita veřejného prostranství poskytující příležitosti k procházkám a jízdě na kole.“
„Dostupné bydlení.“
„Ochrana životního prostředí pro budoucí generace.“
„Cítit se bezpečně a chráněně.“

Strategický plán Liverpoolu najdete NA STRÁNKÁCH MĚSTA.

Inspirativní jsou také liverpoolská řešení v oblasti cyklodopravy.

Strategie nazvaná LIVERPOOL´S CYCLING REVOLUTION na léta 2014-2026 usiluje o podporu cyklomobility. Město chce zvýšit využití cyklodoporavy o 10 %, aby se stala mainstreamovou, bezpečnou, výhodnou, dostupnou a pohodlnou pro všechny. Zároveň vyzdvihuje fyzické aktivity pro mládež.

Projekt BIKEABILITY se zabývá rozvojem cyklistických schopností mladších generací. Snahou je zvýšit dovednosti i důvěru mladých jezdit na kole. Projekt je založen na třech úrovních schopností. První zohledňuje děti a jejich začátky v ježdění na kole. Po přibližně 10 letech děti postupují do druhé úrovně, třetí úrovně lze dosáhnout na střední škole ve věku 11-18 let. Za úspěšné zvládnutí každé úrovně lze získat certifikát a odznaky. Děti jsou motivovány zapojit se do všech tří úrovní, kdy se naučí zvládat různé techniky a situace v provozu a zažijí na kole vzrušující zážitky. Projektu se účastní na 20 profesionálních organizací a vládních oddělení.

Další příspěvky