Publikováno: 01.05.2020

Ostrava spustila další program na podporu svých podnikatelů

Požádat si podnikatelé mohou až o 100 tis. Kč do 13. května v aplikaci online. Žádat mohou ti, kteří mají provozovnu nebo sídlo a převažující část své podnikatelské činnosti na území Ostravy a jejich roční příjmy nepřekračují 18 milionů korun.

Chci požádat – formulář on-line

Podrobné informace k programu 100

Nejčastější otázky a odpovědi k programu 100

Tímto Ostrava navazuje na ukončený program okamžité finanční výpomoci do výše 20 tisíc korun. Poslední žádosti byly přijaty 30. dubna a vyhodnoceny budou v následujícím týdnu. Město v rámci této rychlé pomoci doposud poslalo na účty bezmála 1 700 podnikatelů 26,6 milionu korun. Celková výše sumy, kterou hodlá Ostrava uvolnit na finanční výpomoc místním drobným podnikatelům, dosáhne až 100 milionů korun. Město také finalizuje podmínky speciálního programu na podporu nepodnikatelského sektoru.

Maximální výše peněžité pomoci, o kterou mohou podnikatelé žádat, se odvíjí od jejich ročního příjmu a doložených materiálů:

  • Podnikatelé s příjmy do 6 mil. Kč/rok nebo i ti, přesahující tento limit, kteří však nedoloží své daňové přiznání, mohou žádat o 40 tis. Kč.
  • Podnikatelé s příjmy přesahujícími 6 mil. Kč/rok až do 12 mil./rok, pokud doloží kopii svého daňového přiznání za rok 2019 nebo 2018, vč. jeho příloh, mohou žádat o 70 tis. Kč.
  • Podnikatelé s příjmy přesahujícími 12 mil. Kč/rok až do 18 mil. Kč/rok, pokud doloží kopii svého daňového přiznání za rok 2019 nebo 2018, vč. jeho příloh, mohou žádat o 100 tis. Kč.

Od výše uvedených částek bude odečtena suma, kterou žadatel již obdržel od města v rámci programu okamžité peněžité výpomoci do 20 tisíc korun.

Na vývoji aplikace pracovali zdarma společně IT experti ze společností TietoEVRY a Ovanet. Vytvořili srozumitelný a uživatelsky přívětivý formulář, jehož hlavním cílem je usnadnit podnikatelům proces žádostí o podporu. Řešení má pomáhat také úředníkům, aby správa a vyhodnocování jednotlivých žádostí byla maximálně efektivní.

Další programy finanční výpomoci podnikatelům

Finanční dar do výše 100 tis. Kč

Prominutí nájemného

Regulace reklamního smoguprodloužení termínu o 1 rok

Prodloužení splatnosti nájmu

Automaticky se prodlužuje splatnost nájmu za měsíce březen a duben o 3 měsíce a to všem podnikatelům, kteří k 13. březnu 2020 podnikali v provozovnách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených do správy městským obvodům.

 

 

Další příspěvky