Publikováno: 02.06.2021

Ostrava opět zabodovala v soutěži Město pro byznys

Ostrava zabodovala v nejrozsáhlejším srovnávacím výzkumu v Česku s názvem Město pro byznys. V žebříčku nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR obsadila v rámci Moravskoslezského kraje 1. místo, vyniká v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. Do výzkumu se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení zařazena automaticky. Tomuto detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností.

„Podnikatele, zejména ty drobné, považujeme za zásadní hybatele ekonomiky a zdroje pestrosti i stability města. Ostrava ke své prosperitě potřebuje podnikatele trvale a ti v loňském i letošním roce potřebovali rychlou a efektivní pomoc, kterou jsme zhmotnili například v programech podpory 20 tisíc a 100 tis. korun či slevách na nájemném. Nezávisle na státu jsme podnikli konkrétní kroky ve snaze udržet město ekonomicky stabilní i během tohoto složitého období. Vedle pokračování klíčových a strategických investic je to právě podpora podnikatelů, které přikládáme vysokou důležitost,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Podle hodnocení organizátora Ostrava bodovala v přístupu veřejné správy, tedy těch kritériích, která radnice svým postupem přímo ovlivňuje. Ostravský magistrát věnuje dostatečnou pozornost například rozvoji veřejné dopravy nebo podpoře kultury. Podnikatelům nabízí největší rozsah úředních hodin a skvěle vychází také v podpoře webových stránek, tedy jejich obsahové kvalitě a přehlednosti z pohledu podnikatelů. Vítězství Ostravy podtrhuje nejlepší výsledek v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů hodnotí kvalitu a včasnost odpovědí.

Na druhé příčce se na severu Moravy umístil rychle se rozvíjející Frýdek-Místek, bronz získaly Odry. V loňském roce Ostrava obsadila v celkovém pořadí hodnocení 6. místo. V rámci Moravskoslezského kraje pak 2. místo za městem Třinec.

Město pro byznys je projektem s 13letou historií a zahrnuje všechny oblasti, které mají pro podnikatele a firmy strategický význam. Srovnává mezi sebou 205 obcí a 22 městských částí Hlavního města Prahy, k čemuž využívá největšího počtu kritérií. Výzkum získává přibližně 15 tisíc dat z nezávislých zdrojů. Další data se získávají vlastními „mystery testováními“ a vlastními šetřeními.Celorepublikové výsledky jsou v letošním ročníku poprvé převáženy výsledky srovnávacího výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým místem pro život! Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.

Více informací je k dispozici na webu https://www.mestoprobyznys.cz/

Další příspěvky