Publikováno: 02.01.2018

Ostrava má nový ekoweb

Nový ekoweb zjednodušuje komunikaci města v oblasti životního prostředí navenek a všechny informace soustřeďuje na jednom místě. Webový portál obsahuje informace ze všech dvanácti oblastí, které budou hodnoceny v soutěži o titul Evropské zelené město 2020. V současné době se pracuje na technickém provedení mapy s měřicími stanicemi, které informují o kvalitě ovzduší.  Její spuštění  v novém kabátě se předpokládá v druhé polovině ledna. Nad rámec povinných informací, které musí město zveřejňovat podle zákona, web také informuje o současných i budoucích plánovaných projektech z oblasti životního prostředí. Na webu se také dozvíte o tématických akcích, které se v Ostravě konají. Pokud nějakou takovou chystáte neváhejte nám napsat.

V anglické mutaci jsou stránky vyladěny do podoby, která napomůže kandidatuře města na titul Evropské zelené město 2020. Hodnotitelům soutěže by měly podat ucelený obraz o všech oblastech životního prostředí v Ostravě. Doplňují a rozšiřují informace o městě a hotových či chystaných projektech, pro jejichž prezentaci nebyl prostor v přihlášce. Na ekoweb pak navazuje i komunikace skrze facebookové stránky Zdravě po Ostravě.

www. zdravaova.cz; egc.ostrava.cz

 

 

Další příspěvky