Publikováno: 19.05.2022

Okolí kostela sv. Ducha se za pár let změní. Ostrava vyhlásila soutěž o návrh na jeho úpravu

Jak se v příštích letech promění okolí novodobé ostravské stavby, kostela sv. Ducha v Zábřehu?

Odpověď na tuto otázku přinese soutěž o návrh na úpravu tohoto místa, kterou organizuje Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA). Vzniknout má příjemný prostor pro posezení, setkávání i příležitostné komunitní aktivity. Zájemci o účast v soutěži mohou svá portfolia zasílat do 3. 6. 2022. Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů pak končí 30. 9. 2022. Výsledky budou známy do konce roku.

V současnosti okolí kostela funguje jako nevzhledné parkoviště. Úkolem soutěžících je navrhnout celkovou úpravu tohoto veřejného prostranství s přihlédnutím nejen ke kostelu sv. Ducha, ale také k okolním objektům – kinu Luna, obchodnímu centru Kotva, přilehlé mateřské škole a sídlištní zástavbě. Zohlednit musí také možnou dostavbu fary, která byla součástí původního návrhu kostela. Záměrem města a městského obvodu je, aby zde v příštích letech vznikl příjemný prostor, který propojí důležitá prostranství v okolí a bude sloužit pro každodenní trávení času i jako místo k setkávání a pořádání komunitních aktivit.

Jedná se již o jedenáctou architektonickou soutěž v novodobé historii Ostravy, třetí v režii ateliéru MAPPA, a jejich výsledky prokazují, že pro významná prostranství a budovy je soutěž nejlepší cestou k nalezení kvalitního návrhu. Cílem této soutěže je vytvořit atraktivní prostor pro místní obyvatele i návštěvníky, ne kopírovat aktivity, které již v okolí jsou, ale vytvořit místo s jedinečnou identitou, která bude reagovat na dominantu kostela,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

 

Soutěž je vyhlášena jako urbanisticko-krajinářská, užší, jednofázová, projektová. Zájemci o účast mohou do 3. 6. 2022 posílat své přihlášky (portfolia), na jejichž základě porota vybere soutěžní týmy. Ty budou moci zpracovávat návrhy do konce září 2022.

Kostel na sídlišti i těsný kontakt duchovního a světského, kdy se zde nachází také restaurace a diskotéka, lze obecně považovat za zajímavá témata k řešení, přičemž v našem případě tvoří základ soutěžního zadání. Věřím, že zadání v podobě této výzvy, spojené s motivačními cenami a odměnami i dostatečným časem na zpracování návrhu, zaujme řadu soutěžních týmů. Předložené návrhy pak bude posuzovat porota, jejíž nezávislá část je sestavena s renomovaných odborníků, mj. i autora návrhu kostela architekta Štěpána. Na spolupráci s nimi se těším,“ shrnuje ředitel MAPPA, architekt Ondřej Vysloužil.

Římskokatolický kostel sv. Ducha byl postaven podle návrhu brněnského architekta Marka Štěpána. Novodobá ostravská stavba, která je sama výsledkem architektonické soutěže, se stala Stavbou Moravskoslezského kraje v roce 2007.

Okolí kostela a obchodního centra Kotva je významnou lokalitou statisícového obvodu Ostrava-Jih, ve které se denně pohybuje velké množství lidí. V předchozích letech zde proto město a městský obvod realizovali řadu investic, které pozitivně ovlivnily vzhled i kvalitu veřejných prostranství. Ať už se jedná o rekonstrukci kina Luna a jeho předprostoru, úpravu parku za kinem nebo revitalizaci tramvajové trati, při níž došlo k jejímu ozelenění, snížení hlučnosti a vibrací i rekonstrukci zastávek. Od letošního roku také probíhá revitalizace prostoru před nákupním centrem Kotva, kde se lidé dočkají nejen nových chodníků, ale i cyklostezky a mobiliáře. Úprava okolí kostela naváže na tyto projekty a vyřeší tak poslední část území, která dosud zůstávala v nevyhovujícím stavu.

Do přípravy soutěže zapojil ateliér MAPPA nejen odborníky, ale i zástupce klíčových organizací – městského obvodu Ostrava-Jih, Římskokatolické farnosti Ostrava-Zábřeh, Správy silnic Moravskoslezského kraje, Dopravního podniku Ostrava či obchodního centra Kotva. Její financování, stejně jako následnou projektovou přípravu a realizaci rekonstrukce prostranství, bude zajišťovat město. V plánu je zahájit rekonstrukci do 2-3 let od vyhlášení výsledků soutěže, předpokládané finanční náklady se odhadují na 150 milionů korun bez DPH.

Soutěžní podmínky naleznou zájemci na: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003636/zakazka/521367

  Porotu tvoří:

Řádní členové závislí

Mgr. Zuzana Bajgarová – náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava

Ing. Hana Tichánková – místostarostka MOb Ostrava-Jih

Ing. arch. Ondřej Vysloužil – městský architekt – ředitel MAPPA

 

Řádní členové nezávislí

Ing. arch. Marek Štěpán – architekt, expert v oblasti sakrální architektury

Ing. arch. Tomáš Bindr – architekt (ATELIER 38)

Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. – architektka

Ing. Lýdia Šušlíková – krajinářská architektka

 

Náhradníci závislí

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. – náměstek primátora Statutárního města Ostrava

Bc. Martin Bednář – starosta Městského obvodu Ostrava-Jih

 

Náhradníci nezávislí

Ing. arch. MArch. Janica Šipulová – architektka (consequence forma)

Ing. arch. Ondřej Zdvomka – architekt (RASTERIX)

 

Přizvaní odborníci

P.Mgr. Vítězslav Řehulka – zástupce Římskokatolické farnosti Ostrava-Zábřeh

Ing. Josef Laža – dopravní expert MAPPA

Ing. Zuzana Sáňková – krajinářská architektka MAPPA

 

Zdroj: MAPPA Ostrava

Další příspěvky