Publikováno: 04.06.2024

O podobě nové ostravské čtvrti v brownfieldu Žofinka rozhodne soutěž

V území mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovic, v místě bývalé struskové haldy Žofinské huti, vznikne nová ostravská čtvrť. Investoři ze společnosti Pod Žofinkou Holding, a.s. budou ve spolupráci s městem Ostrava hledat podobu nové čtvrti v urbanisticko-architektonické soutěži. Její výsledky budou známy na jaře příštího roku. Do přípravy soutěže se v tomto týdnu může zapojit i veřejnost.

Rozvoj území Žofinky je jednou ze strategických priorit města Ostravy. Soutěž naváže na změnu územního plánu, která v území zakotví páteřní komunikační systém a stanoví základní regulaci zástavby,“ vysvětlil Jan Dohnal, primátor města Ostravy.

Soutěžící budou v území Žofinky navrhovat jak urbanistickou strukturu navrhované nové zástavby, tak její objemy a charakter zástavby, ale také i dopravní řešení, kostru veřejných prostranství a řešení modro-zelené infrastruktury. „Od soutěže očekáváme nejen návrh začlenění území Žofinky do organismu města a vznik důležitého propojení centra Ostravy s Dolní oblastí Vítkovic a pěší a cyklistické návaznosti na širší okolí. Zároveň nás těší, že se soukromý vlastník pozemků rozhodl najít budoucí podobu území v otevřené soutěži a na její koordinaci a přípravě úzce spolupracuje s městem Ostrava,“ upřesnila Hana Tichánková, náměstkyně primátora.

Soutěž připravuje vlastník území, společnost Pod Žofinkou Holding a.s., ve spolupráci se statutárním městem Ostrava, MAPPA Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a dalšími hlavními aktéry v území. Organizátorem soutěže je plánovací kancelář ONplan.

Soutěž bude probíhat od června 2024 do dubna 2025. Porota architektonické soutěže vybere 5–7 účastníků na základě přihlášek s portfolii referenčních prací. Ti se pak zúčastní tří soutěžních workshopů, během kterých se porota, investoři, samospráva a další aktéři území zapojí do dialogu přímo se soutěžními týmy, “ vysvětlil Petr Návrat z plánovací kanceláře ONplan.

S vítězem soutěže budeme jednat o zpracování územní studie s regulačními prvky pro celé řešené území a o přípravě projektu pro realizaci 1. etapy rozvoje Žofinky. Práce na rozvoji území máme v plánu zahájit v roce 2027,“ říká Libor Adámek, předseda správní rady společnosti Pod Žofinkou Holding a.s.

O výběru soutěžních týmů a na závěr i vítězného návrhu rozhodne soutěžní porota, ve které budou jak zástupci zadavatele a samosprávy, tak i nezávislí odborníci z řad architektů, urbanistů a krajinářských architektů. V porotě zasedne mimo jiné i architekt a urbanista Filip Tittl z kanceláře UNIT architekti, která se stala vítězem urbanistické soutěže na rozvoj pražského brownfieldu Florenc nebo architekt Ivan Reimann z uznávaného berlínského studia Müller Reimann Architekten, který porotu obohatí svými zkušenostmi z německého prostředí. Soutěžní návrhy budou posuzovat také odborníci v tématech udržitelné mobility a životního prostředí.

Našim cílem jako vlastníka a investora, je v co největší míře zapojit do přípravy soutěže i ostravskou veřejnost. V tomto týdnu budou mít lidé možnost prohlédnout si území a seznámit se s jeho historií na komentovaných prohlídkách, před Novou Karolínou bude venkovní výstava o území Žofinky a o průběhu soutěže, v MAPPA Ostrava proběhne veřejná diskuse a spuštěna bude anketa na webu projektu,“ vysvětluje Tomáš Laštovka člen správní rady společnosti Pod Žofinkou Holding.

Diskuse o historii Žofinské huti a potenciálu rozvoje této části Moravské Ostravy proběhne v  MAPPA  ve čtvrtek 6. 6. od 18.00 hodin  za účasti historiků, urbanistů a architektů, ale i zástupců ostravské samosprávy a investora.

Na komentované prohlídky územím, nazvané od Karolíny k Žofince a zpět, se veřejnost může hlásit na webu projektu www.zofinka.cz. Tam najde i odkaz na online dotazník s mapou. Lidé se v něm mohou popsat hodnoty a problémy současného stavu území a jeho okolí. Komentáře obdrží účastníci soutěže jako jeden z podkladů pro zpracování soutěžních návrhů.

Veřejnost bude mít možnost se do soutěže zapojit i během 2. fáze soutěže, tedy na jaře 2025, kdy proběhne konzultace vybraných soutěžních návrhů.

Další příspěvky