Publikováno: 05.06.2023

Národní divadlo moravskoslezské chystá druhou etapu rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona

Národní divadlo moravskoslezské připravuje druhou etapu rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona. Zahrne modernizaci hlediště a jevištních technologií, rekonstrukci zázemí divadelního provozu a revitalizaci vnitrobloku DJM s technickým zázemím. Právě v dubnu t. r. divadlo vysoutěžilo návrhy na revitalizaci vnitrobloku DJM. Ode dneška jsou práce architektů včetně vítězného návrhu Szymona Rozwałky a jeho týmu k vidění na výstavě ve foyeru divadla (2xrepro vítězného návrhu v příloze). Druhou etapu rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona včetně úprav vnitrobloku ale může NDM realizovat až poté, co opraví pavilon G na ostravské Černé louce a přesune tam produkce z Divadla Jiřího Myrona.

Druhou etapu rekonstrukce DJM shrnuje ředitel NDM Jiří Nekvasil: „Jevištní technologie v Divadle Jiřího Myrona jsou na hranici životnosti – mají více než 35 let. Je nutné je vyměnit za nové. Modernizace se dočká jeviště i hlediště. Opravíme a rozšíříme zázemí divadelního provozu: potřebujeme nové šatny, skladovací i zkušební prostory. Současné divadelní produkce kladou stále vyšší nároky na zajištění nejvyšší kvality a atraktivity divadelních inscenací. Modernizace ale zahrne například také vzduchotechniku a vytápění divadelního komplexu a to zlepší celkový divácký i zaměstnanecký komfort. Uvnitř divadla budeme mít víc zaměstnaneckých parkovacích míst a pamatováno je i na zeleň a nové napojení na vnější komunikace.“

Začít ovšem tato etapa může až poté, co se divadelní produkce z DJM přesunou do opraveného pavilonu G na Černé louce. Stavební povolení na rekonstrukci „Géčka“ dostalo divadlo letos na jaře a stavět by se mělo začít nejpozději na podzim, právě běží soutěž na dodavatele. Finance poskytne zřizovatel – město Ostrava, částečně se v závěrečných fázích bude podílet i NDM. V objektu a jeho okolí končí přípravné práce. Pokud vše půjde podle plánu, hotovo by mohlo být přibližně za dva roky od zahájení stavby.

„Pavilon se promění v bílý dům na Černé louce. V ‚Géčku‘ vznikne studiová scéna; ta nám v budoucnu umožní plnohodnotně hrát a zároveň oživí dříve oblíbený prostor na výstavišti. Kapacitně a rozměrově jde o prostor určený divadlu a kulturním akcím pro asi 220 diváků, ale bude to prostor variabilní, s možností rozšíření. Takový divadlu i Ostravě chybí. Budeme jej pochopitelně plnohodnotně využívat i po dokončení druhé etapy rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona a předpokládáme, že 12 měsíců v roce,“ zdůraznil ředitel NDM Jiří Nekvasil.

Návrh rekonstrukce pavilonu G je dílem spolupráce architektů z Ateliéru 38, s. r. o. s NDM. Divadelní „organismus“ navrhl scénograf NDM David Bazika, úkolem architektů Tomáše Bindera a Pavly Vymětálkové bylo vytvořit celkovou architektonickou koncepci budovy. „Výsledkem je jednoduchý čistý tvar „motýlka“ zvýrazněný bílou fasádou a velmi čistými geometriemi oken a dveří. Stavba bude mít elegantní organický vzhled jako pavilony brazilského architekta Niemeyera. Do parku bude otevřen prosklený trakt divadelního předsálí, směrem ke kolejím je trojpodlažní zázemí šaten a technického servisu. Hlavní prostor přehradí zvukotěsná příčka. Ta oddělí hrací část od zkušebny o velikosti reálných jevišť našich divadel, to nám chybí. V případě výjimečných větších projektů bude ale možné oba prostory propojit a použít jako jeden,“ popsal David Bazika.

„Rekonstrukce pavilonu G bude jedním z prvních kroků na cestě k nové podobě místa a budova se stane dalším důvodem pro navštívení tohoto důležitého veřejného prostranství v centru města. Zamýšlená proměna Černé louky bude spočívat v postupném dotvoření prstence staveb kolem zelené plochy tak, aby došlo k oživení a ucelení celé lokality, “ doplnil ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) Ondřej Vysloužil.

Pavilon G byl postaven v roce 1961 podle návrhu architekta Josefa Jiřičného (pozn. otec Evy Jiřičné). Měl půdorys o rozměrech 43,5 x 37,5 m s výškou atiky 8,9 m. Průčelí bylo velmi jednoduché – mělo prosklenou rastrovou fasádu zdobenou geometrickým ornamentem. Dispozičně byla budova rozdělena na trojlodní výstavní halu a administrativní zázemí.

Pavilon G byl hojně využíván především v 60. a 70. letech. Po roce 1989 správu nad areálem získala Ostravská obchodní společnost (později Černá louka a. s.), chyběly však finance na nutné rekonstrukce a celý areál upadal. V roce 1998 začaly výrazné proměny Černé louky – bourání oplocení i zchátralých pergol a pavilonů, amfiteátru… Géčko prošlo opravami v roce 2002 – prostor pak sloužil sportu: Byl tu tenisový kurt a posléze tréninkový areál pro golf.

S využitím a rekonstrukcí pavilónu G na kulturní účely již počítal vítězný návrh na revitalizaci oblasti Černé louky od nizozemského ateliéru MAXWAN, který vzešel z mezinárodní soutěže uspořádané v souvislosti s kandidaturou Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury. NDM má nyní vlastní projekt na rekonstrukci a budovu má ve správě od roku 2017.

Mezinárodní architektonickou soutěž na revitalizaci vnitrobloku Divadla Jiřího Myrona pro NDM realizovala společnost MOBA. Zvítězil návrh Szymona Rozwałky a jeho devíti spolupracovníků. Druhou cenu dostane atelier PLURAL a třetí cena patří ateliéru Žalský architekti.

,,Vítězný návrh týmu Szymona Rozwalky přesvědčil vyváženou mírou svébytnosti a pokory, a zejména bohatou vrstevnatostí, díky které skloubil komplexní provozní požadavky divadla s libou architektonickou formou,“ komentovala členka poroty Alice Michálková. ,,Zájem o soutěž byl velký. Ze 26 týmů jsme vybrali pět, které následně zpracovaly soutěžní návrhy. Porotou vybraný vítězný návrh byl pak ale nakonec jediný, který splnil náročné provozně-technické podmínky zadavatele a kreativně dotvořil vnitroblok divadla,“ doplnil další člen poroty Ondřej Vysloužil (ředitel MAPPA).

Porota ve svém hodnocení vítězného návrhu uvedla: „Návrh s jistotou vstupuje do prostoru heterogenního nádvoří, aniž by konkuroval kvalitní architektuře divadelního sálu. Je zachován dialog mezi novým a starým. Návrh zdařile vytváří různá prostředí: nádvoří, kryté prostory, novou střešní krajinu. Kvalita architektonického konceptu je podtržena provozním řešením, které z předložených návrhů jako jediné odpovídá požadavkům zadavatele a zároveň se jeví dostatečně flexibilní… Forma se uzavírá navenek a otevírá dovnitř svým uživatelům.“

První etapa rekonstrukce v letech 2017–2018 (2019 – fasáda DJM) se týkala budov komplexu Divadla Jiřího Myrona, které je ohraničeno třídou Čs. legií a ulicí Milíčovou. Přinesla mj. výrazné rozšíření a modernizaci prostor pro jednotlivé úseky včetně divadelních souborů. Plus vznikly prostory nové: slavnostní sál, komorní Divadlo „12“ a Ateliér pro divadelní vzdělávání při NDM. Podrobněji zde:

Další příspěvky